Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Carl Wilhelm Böttiger, 1807–1878

Litteraturhistorikern, lingvisten och skalden Carl Wilhelm Böttigers insatser som översättare var till omfånget begränsade men till innehållet av varaktig betydelse. I den svenska litteraturen introducerade han på vetenskaplig grund den italienska renässanslitteraturen i översättningar av och skrifter om i första hand Tasso och Danto.

Läs mer >>

Efterlyses!

Redaktionen för Svenskt översättarlexikon söker kunniga skribenter till ett flertal artiklar. Läs mer här.

Läs mer >>

Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Läs mer >>

Senast publicerade artiklar