Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ebba Atterbom, 1868–1961

Ebba Atterbom växte upp i Göteborgs högborgerliga kretsar och kom tidigt i kontakt med den italienska litteraturen, som hon också började översätta. Hon umgicks en tid i kretsarna kring Selma Lagerlöf, men kom alltmer att ägna sig åt populärlitteratur, som hon översatte från engelska, danska och norska. Hon var också först i världen med att översätta ett helt verk av James Joyce, och kom på så vis att ta ytterligare en plats i litteraturhistorien på ett något oväntat sätt.

Läs mer >>

Schlageröversättning

Översättning av texter till schlager och populärmusik hör till de områden där de friaste översättningsstrategierna praktiseras. Som för all sångbar översättning gäller att måltexten vanligen inte kan vara särskilt ordagrann om den ska sjungas till den föreliggande källsångens musik.

Läs mer >>

Om Svenskt översättarlexikon

Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.

Databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.

Läs mer >>

Senast publicerade artiklar