Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

Instiftades 1985 och avser att belöna personer som har gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket. Priset utdelas av Svenska Akademien. Prissumman är 40 000 kronor.

  Pristagare

  • 1985 Gunnel Vallquist
  • 1986 Ulla Roseen
  • 1987 Brita Edfelt
  • 1988 Detlef Brennecke
  • 1988 Ulrika Wallenström
  • 1989 Juris Kronbergs
  • 1989 Lars Erik Blomqvist
  • 1990 Eva Liljegren
  • 1990 Leonard Neuger
  • 1991 Hans Grössel
  • 1991 Johan Malm
  • 1992 János Csatlós
  • 1992 Ulf Peter Hallberg
  • 1993 Klaus-Jürgen Liedtke
  • 1993 Ulla Bruncrona
  • 1994 Birgit Edlund
  • 1994 Greta Hjelm-Milczyn
  • 1995 Barbara Lönnqvist
  • 1995 Kerstin Gustafsson
  • 1996 Lars Bjurman
  • 1996 Lars Kleberg
  • 1997 Else Lundgren
  • 1997 Ingemar Leckius
  • 1997 Mikaela Leckius
  • 1998 Karin Mossdal
  • 1998 Sten Hidal
  • 1999 Einar Bragi
  • 1999 Ulrika Wallenström
  • 2000 Barbro Andersson
  • 2000 Halina Thylwe
  • 2001 Elena Balzamo
  • 2001 Hans-Jacob Nilsson
  • 2002 Gürhan Uçkan
  • 2002 Margareta Wentz Edgardh
  • 2003 Einar Heckscher
  • 2003 Enrico Tiozzo
  • 2004 Anne Marie Bjerg
  • 2004 Sture Pyk
  • 2005 Erik Ågren
  • 2005 Hans Blomqvist
  • 2006 Cristina Lombardi
  • 2006 Hans Björkegren
  • 2007 Eva Sjöstrand
  • 2007 Silvia Airik-Priuhka
  • 2008 Jean-Baptiste Brunet-Jailly
  • 2008 Peter Landelius
  • 2009 Lena Grumbach
  • 2009 Magnus Hedlund
  • 2010 Karin Löfdahl
  • 2010 Rika Lesser
  • 2011 Martin Tegen
  • 2011 Ylva Hellerud
  • 2012 Akirako Hishiki
  • 2012 Lars-Håkan Svensson
  • 2013 Laura Cangemi
  • 2013 Ulla Ekblad-Forsgren
  • 2014 Anna Gunnarsdotter Grönberg
  • 2014 Maria Ortman
  • 2015 Ingrid Börge
  • 2015 Morgan Nilsson
  • 2016 Ervin Rosenberg
  • 2016 Magnus Lindman
  • 2017 Anna Bengtsson
  • 2017 Ola Wallin