Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Ane Randel

Urval

Språkurval

Alla

Om Ane Randel

 • Hågkomster och livsintryck av svenska män och kvinnor : Del. 6. – Uppsala, 1925

Mer information

 • Glimstedt, Herman
 • Från operans spelår
 • Ingår i: Ord och bild. – 35(1926), s. 503
 • Om Randels översättning av Arrigo Boito: Nero

 • Berglöw, Carl
 • I bildningens tempel förmiddag på K. biblioteket (Stockholm)
 • Ingår i: Söndagsnisse-Strix. – 1936
 • Ohlmarks, Åke
 • Mäster Villons testamente
 • Ingår i: Aftonbladet. – 4/6 1958
 • Randel, Ane. – Stockholm : Norstedt, 1974
 • Ingår i: Litteraturlexikon : svensk litteratur under 100 år. – s. 187

Mer information

 • Sjöblad, Christina
 • Baudelaires väg till Sverige : presentation, mottagande och litterära miljöer 1855-1917. – Lund : LiberLäromedel, 1975
 • s. 240f, 246

 • Tegen, Martin
 • Rolf Ane Randel
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 29 (1998-1997), s. 657-659
 • Innehåll:

  Se fulltext  - Rolf Ane Randel ingår i: Andreas Randel, sista stycket, s. 658

Skrifter av Ane Randel

 • Randel, Ane
 • Vincenzo Monti, 1754-1828 : till sekelminnet av skaldens död
 • Ingår i: P.A.N. : vers och prosa. – 1928, s. 168-178
 • Originalspråk: Italienska

Översättningar i bokform

 • Villon, François
 • Stora testamentet / i svensk tolkning av Ane Randel samt inledande essay av översättaren. – Stockholm : Eget förlag, 1920
 • Originaltitel: Le grand testament
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1461
 • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1922 ; Stockholm : Sällskapet Bokvännerna, 1959
 • Även i: Medeltidsdiktning. II, (Världslitteraturen : de stora mästerverken. 10), Stockholm : Bonnier, 1929, s. 273-358   -  Utdrag även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 166-183

 • Boito, Arrigo (pseud. Tobia Gorrio)
 • Nero : tragedi i fem akter / översättning från italienskan av Ane Randel. – Stockholm : Fritzes, 1926
 • Originaltitel: Nerone
 • Originalspråk: Italienska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1901
 • Molière
 • De löjliga preciöserna : komedi i 1 akt / till svenska av Ane Randel. – Stockholm : Fritzes bokförlag, 1928
 • Originaltitel: Les précieuses ridicules
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1659
 • Nya upplagor: Stockholm : TV-teatern, 1967
 • Vasari, Giorgio
 • Berömda renässanskonstnärers liv / översättning från italienskan av Ane Randel. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1930
 • Originaltitel: Le vite de' piú eccelenti architetti, pittori e scultori italiani
 • Originalspråk: Italienska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1550
 • Nya upplagor: Göteborg : Pontes, 1984

Bidrag

 • Villon, François
 • Ballad som Villon skref åt sin mor, för att hon skulle bedja till Jungfru Maria / öfversättning Ane Randel
 • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 31/12 1910, s. 10
 • Originalspråk: Franska
 • Villon, François
 • Hvar är snön som föll i fjor? ; Ballad om forna tiders kvinnor / öfversättning Ane Randel
 • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 24/12 1911, s. 10
 • Originalspråk: Franska
 • Villon, François
 • Om lifvet och döden / öfversättning Ane Randel
 • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 5/1 1913, s. 7
 • Originalspråk: Franska
 • Villon, François
 • Ballad ; Vid benhuset ; Villons grafskrift ; Slutballad : utdrag ur Stora Testamentet / öfversättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 23(1914), s. 87-88
 • Originalspråk: Franska
 • Villon, François
 • Villon till sin väninna ; Slutballad / öfversättning Ane Randel
 • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 20/12 1914, s. 17
 • Originalspråk: Franska
 • Villon, François
 • När vinden alla med sig sopar... ; Lay ; Rondeau / öfversättning Ane Randel
 • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 31/12 1915, s. 6
 • Originalspråk: Franska
 • Baudelaire, Charles
 • Spleen ; Uppåt / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 2/9 1917
 • Originaltitel: Spleen ; Elévation
 • Originalspråk: Franska
 • Valéry, Paul
 • Kyrkogården vid hafvet / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 20/1 1924, s. 23
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Kyrkogården vid havet
 • Även i: Efterklanger från främmande lyror, Stockholm, 1938, s. 279-285  -   Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 521-525

 • Géraldy, Paul
 • Hjärteutgjutelser ; Själar, moder etc. ; Final / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 33(1924), s. 584-586
 • Originaltitel: Toi et moi
 • Originalspråk: Franska
 • Foscolo, Ugo
 • Gravarne / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 36(1927), s- 731-738
 • Originalspråk: Italienska
 • Monti, Vincenzo
 • Hemkomsten ; Till en väninna / översättning Ane Randel. – Stockholm : Norstedt, 1925-28
 • Ingår i: P.A.N. : vers och prosa. – 1928, s. 171-176
 • Originalspråk: Italienska
 • Poliziano, Angelo
 • Stanser för torneringen / översättning Ane Randel. – Stockholm : Bonnier, 1928
 • Ingår i: Världslitteraturen : de stora mästerverken. – 1928: 13, s. 11-60
 • Originalspråk: Italienska
 • Även i: Flora poetica exotica, Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1967, s. 58  -  Ett utdrag även i: Artes 1994: 2, s. 15-19, 93-94

 • Polizanio, Antonio
 • Till min flicka / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 40(1931), s. 319-320
 • Originalspråk: Italienska
 • Shelley, Percy Bysshe
 • Sång till västanvinden / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 42(1933), s. 84-86
 • Originaltitel: Ode to the West Wind
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1819
 • Även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 396-398

 • Carducci, Giosuè
 • Vid stationen en höstmorgon / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 43(1934), s. 489-490
 • Originalspråk: Italienska
 • Även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s.  535-536

 • Carducci, Giosuè
 • Ett skolminne / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 44(1935), s. 253-254
 • Originalspråk: Italienska
 • Berni , Francesco
 • Amyntas / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 45(1936), s. 487-788
 • Originalspråk: Italienska
 • Vondel, Joost van den
 • Till konung Gustav II Adolf / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 45(1936), s. 524
 • Originalspråk: Nederländska
 • Pontano, Giovanni Gioviano
 • Vaggvisor ... / översättning Ane Randel. – Stockholm : [s.n.], 1938
 • Ingår i: Efterklanger från främmande lyror. – s. 9-40
 • Originalspråk: Italienska
 • Innehåll:

  ... I. Välkommen hit lilla sömn! ; II. Tårarne avtorkas ; III. Lucius spelar tyrann ; IV. Amman nojsar ; V. Vysse lull ; VI. En inkräktare ; VII. Svarte Petter ; VIII. Den försvunna amman : IX. Lelle Lucii meriter ; X. Lofsång till Sömnen ; XI. Mamma nojsar ; XII. Pappa har sista ordet Till min hustru ; Cypressen talar ; Välkommen till mitt convivium, broder Carbo ; Vid min sons graf ; Pontani egen grafskrift

 • Vid min sons grav även i: En bukett italiensk lyrik, Stockholm : Natur och kultur, 1954, s. 30 - Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 193

 • Medici, Lorenzo de'
 • Lofsång ... / översättning Ane Randel. – Stockholm : [s.n.], 1938
 • Ingår i: Efterklanger från främmande lyror. – s. 43-117
 • Originalspråk: Italienska
 • Innehåll:

  ... Karnevalslåtar I-XX: I. Confortinerna ; II. Parfymerna ; III. Gorånen ; IV. Ympningsmästarne ; V. Civetten ; VI. Bondhustrurna ; VII. Bacchi och Ariadnes triumf ; VIII. De sju planeterna ; IX. Syrsorna ; X. Ögonen, som titta bakåt ; XI. Bagarne ; XII. Eremiterna ; XIII. Guldtrådspinnerskorna ; XIV. Stackarne som tigga om barmhärtighet ; XV. De unga hustrurna och de gifta gubbarne ; XVI. Skamakarne ; XVII. Mulåsnedrifvaren ; XVIII. Oljedragarne ; XIX. Hemlighusrensarne ; XX. Månglerskorna Ambra

 • Bacchi och Ariadnes triumf även i: Ord och bild 52(1943), s. 82  -  Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 194-195

 • Poliziano, Angelo
 • Till violerna ... / översättning Ane Randel. – Stockholm : [s.n.], 1938
 • Ingår i: Efterklanger från främmande lyror. – s. 121-139
 • Originalspråk: Italienska
 • Innehåll:

  ... Till Lalage ; Erotikon till Krysokomos ; Erotikon ; Till min flicka ; Majsång

 • Till Lalage även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 196            

 • Vondel, Joost van den
 • Till ett konterfej af Gustaf II Adolf till häst ... / översättning Ane Randel. – Stockholm : [s.n.], 1938
 • Ingår i: Efterklanger från främmande lyror. – s. 143-219
 • Originalspråk: Nederländska
 • Innehåll:

  ... Till Gustaf II Adolf ; Magdeburgs dödsoffer ; En olivkvist till Gustaf II Adolf ; Tröstande ord till Geeraerdt Voss ; Min döde gosse ; Vid min lilla flickas död ; Rhenfloden ; Till Danzig ; Bacchanterna dansa ; Till Kristina, Sveriges, Götes och Vendes drottning ; Konterfej af drottning Kristina ; Ensittarens andaktsstund i fastan ; Orfevs' ändalykt ; Sångartäflan mellan Apollo och Pan

 • Marot, Clément
 • När flamman blossar upp ... / översättning Ane Randel. – Stockholm : [s.n.], 1938
 • Ingår i: Efterklanger från främmande lyror. – s. 223-235
 • Originalspråk: Franska
 • Innehåll:

  ... Ballad om "les enfants sans souci" ; Bara en liten låt ; Till Anna ; En liten visa ; Kyssen ; Rimbref med en spegel till min härskarinna

 • En liten visa även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s.  201

 • Chénier, André
 • Den blinde ... / översättning Ane Randel. – Stockholm : [s.n.], 1938
 • Ingår i: Efterklanger från främmande lyror. – s. 239-276
 • Originalspråk: Franska
 • Innehåll:

  ... Tiggaren ; Det döda barnet ; Den fångna flickan ; Tösen från Taranto ; Charlotte Corday ; Versailles

 • Jónas Hallgrímsson
 • En låt om islänningar / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 51(1942), s. 52-53
 • Originalspråk: Isländska
 • Jón Thóroddsen
 • Island / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 51(1942), s. 50
 • Originalspråk: Isländska
 • Matthías Jochumsson
 • Lofsång / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 51(1942), s. 50-51
 • Originalspråk: Isländska
 • Bjarni Thorarensen
 • Island / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Ord och bild. – 51(1942), s. 51-52
 • Originalspråk: Isländska
 • Carducci, Giosuè
 • Oxen / översättning Ane Randel
 • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 16/9 1945, s. 30
 • Originalspråk: Italienska
 • Villon, François
 • Ballad vari Villon ber alla om förlåtelse / översättning Ane Randel. – Höganäs : Bra böcker, 1978
 • Ingår i: Glad vers. – s. 178
 • Originalspråk: Franska
 • Villon, François
 • Ballad om forna tiders kvinnor / översättning Ane Randel. – Höganäs : Wiken, 1990
 • Ingår i: Bra böcker under 2500 år. – s. 83-84
 • Originalspråk: Franska

Otryckta pjäsöversättningar

 • Benelli, Sem
 • (saknar svensk titel) / översättning Ane Randel
 • Kungliga Dramatiska Teatern Ej uppförd
 • Originaltitel: L'Arzigogolo
 • Originalspråk: Italienska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1922
 • Källa: Kortkatalog i Kungliga Dramatiska Teaterns bibliotek