Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - August Carr

Urval

Språkurval

Alla

Översättningar i bokform

 • Naumann, Friedrich
 • Hjälp : korta betraktelser / bemyndigad öfversättning från tyskan af August Carr. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1903
 • Originalspråk: Tyska
 • Wyckoff, Walter A.
 • Bland arbetare i Amerika / bemyndigad öfversättning från engelskan af August Carr. – Uppsala : Schultz, 1906-1907
 • Originaltitel: The workers : an experiment in reality
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1897
 • Naumann, Friedrich
 • Bref om religionen / öfversättning August Carr. – Stockholm, 1907
 • Originalspråk: Tyska
 • James, William
 • Viljan till tro och andra essayer / bemyndigad öfversättning från originalets 10:de upplaga af August Carr. – Stockholm : Geber, 1908
 • Originalspråk: Engelska
 • Innehåll:

  Viljan till tro ; Är lifvet värdt att lefva ; Förnuftighetskänslan : Determinismens dilemma ; Moralfilosofen och det sedliga lifvet

 • Herrmann, Wilhelm
 • Etik / bemyndigad översättning från originalets fjärde upplaga av August Carr. – Stockholm : Geber, 1911
 • Originaltitel: Ethik
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1901
 • Nya upplagor: Stockholm : Geber, 1926
 • Ninck, Johannes
 • Jesus som karaktär : en undersökning / bemyndigad översättning av August Carr. – Stockholm : Skoglund, 1912
 • Originaltitel: Jesus als Charakter
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1906
 • Brierley, Jonathan
 • Ur andens värld / bemyndigad öfversättning af August Carr. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1912
 • Originaltitel: Studies of the soul
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1898
 • Tagore, Rabindranath
 • Nationalismen / översättning från engelskan av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1913
 • Originaltitel: Nationalism
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Stockholm : Norstedt, 1918
 • Harnack, Adolf von
 • Religiös tro och fri forskning jämte andra uppsatser / bemyndigad översättning av August Carr. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1913
 • Originalspråk: Tyska
 • Innehåll:

  Religiös tro och fri forskning ; Tankar om vetenskapen och livet ; De evangeliska berättelsernas trovärdighet ; Det dubbla evangeliet ; Vad har vår kutur kyrkofäderna att tacka för ; Munkväsendet, dess ideal och historia ; Störningar av den kristna tron och fromheten

 • Harnack, Adolf von
 • Kristendom och historia jämte andra uppsatser / bemyndigad översättning av August Carr. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1913
 • Originaltitel: Das Christentum und die Geschichte
 • Originalspråk: Tyska
 • Innehåll:

  Kristendom och historia ; När tiden var fullbordad. Frälsaren ; Sokrates och den gamla kyrkan ; Augustini bekännelser ; Martin Luther ; Det modärna bildningssträvandet ; Ritschl och hans skola ; Om vetenskap och religion

 • Tagore, Rabindranath
 • Sādhanā : livets mening / bemyndigad översättning av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1914
 • Originaltitel: Sadhana: The Realisation of Life
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1913
 • Nya upplagor: Stockholm : Norstedt, 1915, 1920, 1926
 • Donaldson, James
 • Kvinnan : hennes ställning och inflytande i det gamla Grekland och Rom samt under kristendomens första århundraden / bemyndigad översättning av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1914
 • Originaltitel: Woman, her position and influence in ancient Greece and Rome, and among the early Christians
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1907
 • Meyer, Eduard
 • Mormonerna : deras ursprung och historia / översättning August Carr. – Stockholm : Geber, 1914
 • Originaltitel: Ursprung und Geschichte der Mormonen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1912
 • Emerson, Ralph Waldo
 • Naturen och människan : valda essayer och tal / översättning av August Carr. – Stockholm : Björk & Börjeson, 1915. – (Berömda filosofer ; 6)
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Stockholm : Björck & Börjesson, 1919, 1925
 • Innehåll:

  Naturen ; Lagarnas lag ; Människan som reformator ; Tiden ; Cirklar ; Karaktär

 • Naturen även i: Ralph Waldo Emerson: Om konst och skönhet, Degeberga, 1981, s. 27-30

 • Tagore, Maharashi Devendranath
 • Min levnad / översättnng till engelskan från den bengaliska original-texten av Satyendranath Tagore och Indira Devi ; bemyndigad översättning av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1915
 • Originalspråk: Bengali
 • Källtitelns språk: Engelska
 • Wilson, Woodrow
 • Historien och sanningen samt andra essayer / översättning av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1916
 • Originalspråk: Engelska
 • Innehåll:

  Historien och Sanningen ; Endast litteratur ; Författaren själv ; Om en författares val av umgänge ; Den engelska frihetens tolk ; En litterär politiker ;  Stora amerikaner ; Amerikas historia

 • James, William
 • Några av själslivets problem : föredrag för lärare / översättning av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1916
 • Originalspråk: Engelska
 • Deussen, Paul
 • Bibelns filosofi / bemyndigad översättning av August Carr. – Stockholm : Geber, 1916
 • Originaltitel: Die Philosophie der Bibel
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1913
 • James, William
 • Några livsideal samt de store männen och deras omgivning : föredrag / översättning av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1917
 • Originaltitel: On some life's ideals
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1899
 • Hinton, James
 • Lidandets hemlighet : en bok för de bedrövade / översättning från engelskan av August Carr. – Uppsala : Lindblad, 1917
 • Originaltitel: The mystery of pain
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1866
 • Emerson, Ralph Waldo
 • Samfundsliv och ensamhet : essayer / översättning av August Carr. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1917. – (Berömda filosofer ; 7)
 • Originaltitel: Society and solitude
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Stockholm : Björck & Börjesson, 1920
 • Innehåll:

  Samfundsliv och ensamhet ; Konst ; Vältalighet ; Hemmets liv ; Verk och dagar ; Sällskapsliv (Clubs) ; Mod ; Framgång 

 • Konst även i: Ralph Waldo Emerson: Om konst och skönhet, Degeberga, 1981, s. 4-17

 • Drews, Paul
 • Motsvarade statskyrkodömet Luthers ideal? / bemyndigad översättning från tyskan av August Carr. – Uppsala : Lindblad, 1917
 • Originaltitel: Entsprach das Staatskirchentum dem Ideale Luthers?
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1911
 • Russell, Bertrand
 • Världens återuppbyggande / till svenska av August Carr. – Stockholm : Svenska andelsbolaget, 1918
 • Originaltitel: Principles of social reconstruction
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1916
 • Hauck, Albert
 • Reformationen och dess inflytande på livet / översättning av August Carr. – Stockholm : Svenska kyrkans diakonistyrelse, 1918
 • Originalspråk: Tyska
 • Collier, Price
 • England och engelsmännen från amerikansk synpunkt / översättning från engelskan av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1918
 • Originaltitel: England and the English from an American point of view
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1909
 • Grillparzer, Franz
 • Klostret i Sendomir / översättning av August Carr. – Stockholm : Svenska andelsförlaget, 1918. – (Illustrerade noveller ; 2)
 • Originaltitel: Das Kloster bei Sendomir
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1827
 • Tagore, Rabindranath
 • Mina minnen / översättning från engelskan av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1919
 • Originaltitel: My Reminiscences
 • Originalspråk: Engelska
 • Russell, Bertrand
 • Vägar till frihet : socialism, anarkism och syndikalism / bemyndigad översättning från engelskan av August Carr. – Stockholm : Svenska andelsförlaget, 1919
 • Originaltitel: Proposed Roads to Freedom : Socialism, Anarchism, and Syndicalism
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1918
 • James, William
 • Människans dolda krafter och andra essayer / översättning av August Carr. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1919. – (Berömda filosofer ; 13)
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Stockholm : Björck & Börjesson, 1924
 • Innehåll:

  Människans dolda krafter ; Krigets moraliska ekvivalent ; Universitetsbildningens sociala värde ; Om några psykiska verkningar av en jordbävning ; En psykisk forskares slutuppgörelse ; Herbert Spencer ; Ralph Waldo Emerson

   

 • Emerson, Ralph Waldo
 • Livsvägar : essayer / översättning av August Carr. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1920. – (Berömda filosofer ; 17)
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Sthlm : Björck & Börjesson, 1926
 • Innehåll:

  Ödet ; Makt ; Rikedom ; Bildning ; Gudsdyrkan

 • Emerson, Ralph Waldo
 • Engelskt folklynne / översättning av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1920
 • Originaltitel: English Traits
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1856
 • Tagore, Rabindranath
 • Personlighetens värld / översättning av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1920
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Stockholm : Norstedt, 1921
 • Tagore, Rabindranath
 • Skeppsbrottet / översättning av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1921
 • Originaltitel: The Wreck
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1921
 • Pearson, W. W
 • Shantiniketan, Tagores skola i Bolpur : jämte en inledning och avslutning av Rabindranath Tagore / översättning från engelskan av August Carr. – Stockholm : Norstedt, 1921
 • Originaltitel: Shantiniketan, the Bolpur school of Rabindranath Tagore
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1916
 • Jones, Rufus Matthew
 • Sociala lagar i andens värld : om det mänskligas och gudomligas förhållande till varandra / översättning från engelskan av August Carr. – Stockholm : Birkagårdens förlag, 1921
 • Originalspråk: Engelska
 • Russell, Bertrand
 • Filosofiens problem / översättning från engelskan av August Carr. – Stockholm : Tiden, 1922
 • Originaltitel: The problems of philosophy
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1912
 • Keyserling, Hermann
 • Österland och västerland : en filosofs resedagbok / bemyndigad översättning från 6:e upplagan av August Carr. – Stockholm : Geber, 1922
 • Originaltitel: Das Resetagebuch eines Philosophen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1919
 • Emerson, Ralph Waldo
 • Kärlek och andra essayer / översättning av August Carr. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1922. – (Berömda filosofer ; 21)
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Sthlm : Björck & Börjesson, 1926
 • Innehåll:

  Kärlek ; Vänskap ; Böcker ; Klokhet ; Skönhet ; Ålderdom ; Lantmannaliv ; Illusioner ; Umgängessätt ; Gåvor

 • Skönhet även i: Ralph Waldo Emerson: Om konst och skönhet, Degeberga, 1981, s. 19-25

 • Inge, William Ralph
 • Frispråkiga essayer / bemyndigad översättning av August Carr. – Stockholm : Geber, 1923
 • Originaltitel: Outspoken essays
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1919
 • Innehåll:

  Min tro ; Anklagelsen mot kristendomen ; Institutionalism och mystik ; Paulus ; Ett kommande liv och odödlighet ; Framåtskridandet ; Civilisationens dilema

 • Thompson, Silvanus Phillips
 • Livets religion / översättning från engelskan av August Carr. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1924
 • Originalspråk: Engelska
 • Brooks, C. Harry & Charles, Ernst
 • Kristendom och självsuggestion / översättning av August Carr. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1924
 • Originaltitel: Christianity and autosuggestion
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1922
 • Bousset, Wilhelm
 • Om livets mening : betraktelser / översättning av August Carr. – Stockholm : Geber, 1924
 • Originalspråk: Tyska
 • Innehåll:

  Wilhelm Boussets egna ord som motto ; Saliga ären I ; Vi bjuda eder att hoppas ; Vår fromhets enkelhet ; Försyn ; Tron ; Trons kraft ; Undret ; Gud i naturen ; Livets mening ; Den som vill vinna sitt liv, måste förlora det ; En människa kan intet taga utan att det bliver henne givet ; Den rätta glömskan ; Vi se såsom i en spegel ; Andens triumf ; Hemligheten i Kristi kors ; Från förgänglighet till härlighet ; Evighetens tröst ; Evigt liv ; Påsk ; Pingst ; Advent ; Jul 1, 2, 3 ; Jesusbetraktelser: 1. Guds rike ; 2. Han undervisar såsom en, som är kallad ; 3. Jesus som läkare ; 4. Jesus bland publikaner och syndare ; 5. Jesus och hans lärjungar ; 6. Han fröjdade sig i anden ; 7. Jag har kommit för att tända en eld ; 8. Saliga äro de, som höra Guds ord och gömma det ; 9. Gud  -  Fader ; 10. Gud  -  domaren ; 11. Den gode Guden ; 12. Syndernas förlåtelse ; 13. Älsken edra fiender ; 14. Vi äro tjänare ; 15. Jesus och äktenskapsbryterskan ; 16. Vägen till livet ; 17. Visheten får rätt i alla sina tjänare ; 18. Den som ej hatar fader och moder, kan ej vara min lärjunge ; 19. Om att väcka förargelse ; 20. Passion

 • Haldane, J. B. S. & Russel, Bertrand
 • Daedalus och Icarus eller Vetenskapen och framtiden / till svenska av August Carr. – Stockholm : Geber, 1924. – (Nutid och framtid)
 • Originaltitel: Daedalus ; or, Science and the Future
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1924
 • James, William
 • Ett pluralistiskt universum : Hibbert-föreläsningar vid Manchester-College om filosofiens nuvarande läge / översättning av August Carr. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1924. – (Berömda filosofer ; 26)
 • Originalspråk: Engelska
 • Innehåll:

  I. Det filosofiska tänkadets olika typer ; II. Monistisk idealism ; III. Hegel och hans metod ; IV. Om Fechner ; V. Medvetandets sammanfogning ; VI. Bergson och hans kritik av intellektualismen ; VII. Erfarenhetens kontinuitet ; VIII. Slutsatser ; Tvenne tillägg: Tinget och dess relationer ; Handlingslivets problem

 • Jacks, Lawrence Pearsall
 • Religiösa svårigheter : Hibbertföreläsningar / översättningar från engelskan av August Carr. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1925
 • Originaltitel: Religious perplexities
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1922
 • Jacks, Lawrence Pearsall
 • En levande värld : Hibbertföreläsningar / översättning av August Carr. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1925
 • Originalspråk: Engelska
 • Jacks, Lawrence Pearsall
 • Den kristna religionens förlorade strålglans / översättning av August Carr. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1925
 • Originalspråk: Engelska
 • Emerson, Ralph Waldo
 • Andliga lagar och andra essayer / översättning av August Carr. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1927. – (Berömda filosofer ; 32)
 • Originalspråk: Engelska
 • Innehåll:

  Andliga lagar ; Självförtröstan ; Människo-tänkaren : tal hållet i Cambridge 1837 ; Den konservative : föreläsning hållen i Boston 1841 ; Förståndet ; Konst ; Över-själen

 • Bultmann, Rudolf
 • Jesus / översättning av August Carr. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1928
 • Originaltitel: Jesus
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1926

Bidrag

 • Harnack, Adolf
 • Reformationens plats i den allmänna religionshistorien ; Om protestantismens nuvarande läge / översättning av August Carr. – Lund : C. W. K. Gleerup, 1917
 • Ingår i: Nutidsröster från reformationens moderland. – s. 3-32, 35-60
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1899, 1896
 • Wernle, Paul
 • Vad har reformationen att giva vår tid? / översättning av August Carr. – Lund : C. W. K. Gleerup, 1917
 • Ingår i: Nutidsröster från reformationens moderland. – s. 63-101
 • Originalspråk: Tyska
 • Kähler, Martin
 • Den levande Guden : frågor och svar från hjärta till hjärta / översättning av August Carr. – Lund : C. W. K. Gleerup, 1917
 • Ingår i: Nutidsröster från reformationens moderland. – s. 105-155
 • Originalspråk: Tyska
 • Herrmann, W.
 • Jesu sedliga krav : missbruket och det rätta bruket av detsamma / översättning av August Carr. – Lund : C. W. K. Gleerup, 1917
 • Ingår i: Nutidsröster från reformationens moderland. – s. 159-211
 • Originalspråk: Tyska
 • Seeberg, Reinold
 • Den kyrkligt-sociala idéen och den nutida teologiens uppgifter / översättning av August Carr. – Lund : C. W. K. Gleerup, 1917
 • Ingår i: Nutidsröster från reformationens moderland. – s. 215-264
 • Originalspråk: Tyska
 • Föredrag hållet vid den kyrkligt-sociala konferensen 12:te generalförsamling den 4 april 1907

 • Troeltsch, Ernst
 • Kristendomens framtidsmöjligheter i förhållande till den modärna filosofien / översättning av August Carr. – Lund : C. W. K. Gleerup, 1917
 • Ingår i: Nutidsröster från reformationens moderland. – s. 267-299
 • Originalspråk: Tyska
 • ur Logos 1910

 • Aall, Herman Harris
 • Religionens psykologiska nödvändighet / översättning av August Carr. – Uppsala, 1932
 • Ingår i: Religion och kultur. – 3(1932), s. 16-26
 • Originalspråk: Engelska