Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Axel Bosin

Urval

Språkurval

Alla

Om Axel Bosin

 • Personne, Nils
 • Axel Bosin
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 5(1925), s. 508-511
 • Innehåll:

  Se fulltext

Översättningar i bokform

 • Labiche, Eugène & Michel, Marc Antoine Amédée
 • "Jag bjuder min major" : lustspel i 1 akt / fritt från franskan ; efter Eugène Labiche & Marc-Michel i tysk bearbetning af G. von Moser ; öfversatt af Axel Bosin. – Stockholm : Flodin, 1862. – (Bibliotek för teatervänner ; 39)
 • Originaltitel: J'invite le colonel
 • Originalspråk: Franska
 • Titel på källspråksutgåva: Ich werde mir den Major einladen
 • Källtitelns språk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1860
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1862?
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 252, nr. 1278

 • Scheichel, Alois (pseud. Alois Berla)
 • En gräsenkling : lustspel med sång i 1 akt / af Alois Berla ; fritt efter en tysk idé af Axel Bosin. – Stockholm : Brudin, 1863
 • Originaltitel: Der Strohwittwer
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: En gräsänkling
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
 • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 664

 • Cormon, Eugène & Grangé, Eugène
 • Rum att hyra : komedi i 1 akt / af Cormon et Grangé ; öfversatt af Axel Bosn. – Stockholm : Flodin, 1863. – (Bibliotek för teatervänner ; 49)
 • Originaltitel: Furnished Apartment : comédie-vaudeville en un acte
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1855
 • Nya upplagor: Stockholm : Flodin, 1871, 1882, 1896, 1904 ; Stockholm : Bonnier, 1914, 1923
 • Nuitter, Charles & Derley, Joseph
 • En kopp thé : komedi i 1 akt / af C. Nuitier och J. Derley ; fri öfversättnin från franska pjesen "Une tasse de thé" af Axel Bosin. – Stockholm : Flodin, 1865. – (Bibliotek för theatervänner ; 67)
 • Originaltitel: Une tasse de thé
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1860
 • Nya upplagor: Stockholm : Flodin, 1880, 1902
 • Scribe, Eugène
 • Jeannette och Jeanneton : komedi i 2 akter / af Scribe ; öfversättning af Axel Bosin. – Stockholm : Flodin, 1866. – (Bibliotek för theatervänner ; 74)
 • Originaltitel: Jeanne et Jeanneton
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1841
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 253, nr. 1293

 • Belly, Georg Friedrich
 • Vägvisaren för resande i Sverige : skämt med sång i 1 akt / fri bearbetning från tyskan af Axel Bosin efter G. Belly ; kupletterna af Richard Gustafsson. – Stockholm : Flodin, 1866. – (Bibliotek för teatervänner ; 79)
 • Originaltitel: Bädeker
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
 • Nya upplagor: Stockholm : Flodin, 1880
 • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3578

 • Bergen, Alexander (pseud. för Marie Gordon)
 • Hos portvakten : skämt med sång i 1 akt / bearbetning af ett franskt original öfversatt till tyska af A. Bergen ; öfversatt till svenska af Axel Bosin. – Stockholm : Flodin, 1866. – (Bibliotek för teatervänner ; 76)
 • Originalspråk: Franska
 • Titel på källspråksutgåva: Eine Vorlesung bei der Hausmeisterin
 • Källtitelns språk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862?
 • Nya upplagor: Stockholm : S. Flodin, 1877
 • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1588  -   (Spelad på Teatern i Consertsalongen å Djurgården 8/7 1865)

 • Belly, Georg Friedrich
 • De båda direktörerna : skämt i 1 akt / fritt från tyskan af Axel Bosin ; med originalkupletter af Frans Hodell. – Stockholm : S. Flodin, 1866. – (Bibliotek för teatervänner ; 81)
 • Originaltitel: Monsieur Herkules
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: ca 1850
 • Nya upplagor: Stockholm : S. Flodin, 1881
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 293, nr. 1667 (Spelad med titeln Monsieur Hercules på Theatern i Humlegården 24/7 1863)

 • Meilhac, Henri
 • Susanna och gubbarne : komedi i 1 akt / af Henri Meilhac ; öfversättning af Axel Bosin. – Stockholm : S. Flodin, 1869. – (Bibliotek för teatervänner ; 105)
 • Originaltitel: Suzanne et les deux vieillards
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1868
 • Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de
 • Kärlekens försyn : komedi i 3 akter / af Marivaux ; fritt från franskan af Axel Bosin. – Stockholm : S. Flodin, 1869. – (Bibliotek för teatervänner ; 111)
 • Originaltitel: Le Jeu de l'amour et du hasard
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1730
 • Se även: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 23 (spelad 3/4 1868)

 • Benedix, Roderich
 • Nyårsnatten : skådespel i 1 akt / af Roderich Benedix ; öfversättning af Axel Bosin. – Stockholm : Bonnier, 1869. – (Svenska teatern ; 186)
 • Originaltitel: Die Neujahrsnacht
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1868
 • Fournier, Narcisse & Bondon, Gustave
 • Salig Ferdinand : komedi i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin. – Stockholm : Bonnier, 1871. – (Svenska teatern ; 195)
 • Originaltitel: Mon premier!
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
 • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2857

 • Nuitter, Charles & Trefeu, Etienne
 • Prinsessan af Trebizonde : opera buffa i 3 akter / öfversatt af Carl Gustaf Michal ; delvis bearbetad af Axel Bosin ; musik af Jacques Offenbach. – Stockholm : Bonnier, 1871. – (Opera-repertoire ; 61)
 • Originaltitel: La princesse de Trebizonde
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
 • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2662

 • Meilhac, Henri & Halévy, Ludovic
 • Lille hertigen : opera-comique i 3 akter / öfversatt af Ernst Wallmark och Axel Bosin ; musiken af Charles Lecocq. – Stockholm : Bonnier, 1878. – (Opera-repertoire ; 78)
 • Originaltitel: Le petit duc
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
 • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2101

Otryckta pjäsöversättningar

 • Görner, Carl August (Karl August) & Belly, Georg Friedrich
 • Mitt öde! eller Numro 5 : lustspel med sång i 1 akt / fritt öfversatt och lokaliseradt af Axel Bosin
 • Theatern i Cirkus 18/9 1861
 • Originaltitel: Eine Hotelgeſchichte, oder: Nr. 5
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: Numro 5
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1860?
 • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s.300, nr. 1731

 • Grangé, Eugène & Souvage, Élie
 • En perukmakarebal : lustspel med sång i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin och Robert Bachmann
 • Djurgårdsteatern 8/9 1864
 • Originaltitel: Les Coiffeurs
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1864
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 771

 • Sardou, Victorien
 • De gamle ungkarlarne : komedi i 5 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Humlegårdsteatern 12/6 1865
 • Originaltitel: Les vieux garçons
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1282

 • Barrière, Théodore & Lambert-Thiboust
 • På vift : fars i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Humlegårdsteatern 5/8 1867
 • Originaltitel: Le chic
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1866
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2727   

 • Benedix, Roderich
 • Slägtingar : lustspel i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Humlegårdsteatern 22/7 1868
 • Originaltitel: Die zärtlichen Verwandten
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: Släktingar
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1866
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3004  -  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 23 (spelad 28/2 1868)   

 • Augier, Émile & Sandeau, Jules
 • Romanhjeltarne : komedi i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Svenska teatern (Helsingfors) 2/9 1868
 • Originaltitel: La Chasse au roman
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1851
 • Källa: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 24

 • Clairville & Jaillis, Amedée de
 • Leonoras dolk : fars i 2 akter indelad i 4 tablåer / öfversatt af Axel Bosin och Birger Schöldström
 • Mindre Teatern 1/11 1869
 • Originaltitel: Le poignard de Léonora
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1857
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2042

 • Grangé, Eugène & Bernard, Victor
 • Rosenjungfrun : lustspel i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Mindre Teatern 27/2 1869
 • Originaltitel: Le lys de la vallée
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1868
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2815   

 • Sardou, Victorien
 • Seraphine : komedi i 5 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Mindre Teatern 29/4 1869
 • Originaltitel: Seraphine
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1868
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2888   

 • Gondinet, Edmond
 • Gavaud, Minard & Co : fars i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Humlegårdsteatern 8/7 1869
 • Originaltitel: Gavaud, Minard et Cie
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1293

 • Grangé, Eugène & Bernard, Victor
 • Åstundas unga damer : fars med sång i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin
 • Humlegårdsteatern 16/7 1870
 • Originaltitel: En demande des ingénues
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3603   

 • Anonym
 • Tre fönsterlufter åt gatan : lustspel i 1 akt / öfversatt från franska av Axel Bosin
 • Mindre Teatern 16/12 1870
 • Originalspråk: Franska
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3327

 • Holst, Fritz
 • Hvardagsmenniskor : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Alhambrateatern å Djurgården 20/6 1871
 • Originaltitel: Hverdagsfolk
 • Originalspråk: Danska
 • Varianttitel: Vardagsmänniskor
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1871
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1611

 • Grangé, Eugène & Lambert-Thiboust
 • Snarka eller inte snarka : skämt med sång i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin ; kupletterna af Birger Schöldström
 • Alhambrateatern å Djurgården 7/7 1871
 • Originaltitel: La consigne de ronfler
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1866
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2543   

 • Prével, Jules
 • Han gråter : komedi i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin
 • Alhambrateatern å Djurgården 12/8 1871
 • Originaltitel: Un mari qui pleure
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1421

 • Duru, Alfred
 • Herr Boisjolis bröllopsäfventyr : fars i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Djurgårdsteatern 4/6 1873
 • Originaltitel: Les deux noces de Boijoli
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Herr Boisjolis bröllopsäventyr
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1872
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1490

 • Grangé, Eugène & Lambert-Thiboust
 • Skuggsidor eller Mor och dotter : folkskådespel i 5 akter med prolog / öfversatt af Axel Bosin
 • Mindre Teatern 30/10 1875
 • Originaltitel: La voleuse d'enfants
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2970   

 • Verne, Jules & d'Ennery, Adolphe
 • Jorden rundt på åttio dagar : dramatiseradt reseäfventyr med körer och kupletter i 14 tablåer / efter Erik Bøghs bearbetning bearbetad af Axel Bosin och Birger Schöldström
 • Djurgårdsteatern 12/7 1876
 • Originaltitel: Le tour du monde en 80 jours
 • Originalspråk: Franska
 • Titel på källspråksutgåva: Jorden rundt i 80 dage
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1874
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1876
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1799

 • Rosen, Julius
 • De karlarne, de karlarne : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 17/5 1877
 • Originaltitel: O diese Männer!
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1876
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 391

 • Moser, Gustav von
 • En kinkblåsa : lustspel med sång i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 27/10 1877
 • Originaltitel: Der Hypochonder
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1877
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 695

 • Wilken, Heinrich
 • Hvetebröd och rågbröd : folklustspel med sång i 5 akter / med begagnande af en dansk bearbetning af Paul Marcussen ; öfversatt af Axel Bosin & Ernst Wallmark
 • Södra teatern 27/1 1877
 • Originaltitel: Erliche Arbeit
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: Vetebröd och rågbröd
 • Titel på källspråksutgåva: Hvedebrød og Rugbrød
 • Källtitelns språk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1874?
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1875
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1630

 • Verne, Jules
 • Tsarens kurir : dramatiseradt reseäfventyr med musik och dans i 11 tablåer / fritt efter Jules Vernes roman, bearbetad på tyska af Rudolf Elcho öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 12/12 1877
 • Originaltitel: Michel Strogoff
 • Originalspråk: Franska
 • Titel på källspråksutgåva: Der Kurir der czaaren
 • Källtitelns språk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1876
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1877?
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3366   

 • Anonym
 • Hotell Pettersson : folklustspel med sång i 3 akter / fri bearbetning af Axel Bosin
 • Södra teatern 7/10 1877
 • Originalspråk: Franska
 • Källtitelns språk: Tyska
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1876?
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1589

 • L'Arronge, Adolf (Adolph)
 • Doktor Ståhl : lustspel i 5 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 27/12 1878
 • Originaltitel: Doktor Klaus
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 473

 • L'Arronge, Adolf (Adolph)
 • Flickorna Blom : lustspel med sång i 4 akter / bearbetning af Ernst Wallmark och Axel Bosin ; musik Carl Millöcker
 • Södra teatern 3/10 1878
 • Originaltitel: Hasemanns Töchter
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1877
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1079

Mer information

Andra översättare

 • Ernst Wallmark
 • Sørensen, Peter
 • Hvar är pojken? : fars med sång i 4 akter / bearbetad från danskan af Axel Bosin och Selfrid Kinmanson
 • Södra teatern 23/11 1878
 • Originaltitel: Barn i kirke
 • Originalspråk: Danska
 • Varianttitel: Var är pojken?
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1616

Mer information

Andra översättare

 • Selfrid Kinmanson
 • Delacour, Alfred & Hennequin, Alfred
 • De röda fruarna : lustspel i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 16/2 1878
 • Originaltitel: Les Dominos rouges
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1876
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2844   

 • Treptow, Leon
 • Topp - Afgjort : lustspel i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 19/2 1878
 • Originaltitel: Schelmenstreiche, oder Fix - fertig - abgemacht!
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1877
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3310   

 • Salingré, Hermann
 • Kalle Pettersson : fars med sång i 4 akter / fritt bearbetad af Axel Bosin och Ernst Wallmark
 • Teatern i manegen å Djurgården 20/7 1878
 • Originaltitel: Pech-Schulze (?)
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1863
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1827

Mer information

Andra översättare

 • Ernst Wallmark
 • Moser, Gustav von
 • För mycket blommor : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Teatern i manegen å Djurgården 15/6 1878
 • Originalspråk: Tyska
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1236

 • Verne, Jules & d'Ennery, Adolphe
 • Kapten Grant och hans barn : dramatiserat reseäfventyr i 5 akter jemte prolog / öfversatt af Axel Bosin
 • Teatern i manegen å Djurgården 28/6 1879
 • Originaltitel: Les enfants du capitaine Grant
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1843

 • Jacobson, Eduard
 • Lärkan : lustspel med sång i 4 akter / bearbetad af Axel Bosin och Ernst Wallmark
 • Södra teatern 16/10 1879
 • Originaltitel: Die Lachtaube
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: Tre trallande flickor eller Lärkan
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2176   

Mer information

Andra översättare

 • Ernst Wallmark
 • L'Arronge, Adolf (Adolph)
 • Välgörande fruar : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 6/12 1879
 • Originaltitel: Wohltätige Frauen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3579   

 • Barrière, Théodore & Lambert-Thiboust
 • Kärlekens blindbockar : lustspel i 3 akter / öfversatt från franskan af Axel Bosin
 • Södra teatern 27/4 1879
 • Originaltitel: Les jocrisses l'amour
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1987   -   se även: Musik- och teaterbibliotektets katalog

 • Bürger, Hugo (pseud. för Hugo Lubliner)
 • En fru utan hufvud : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Nya Teatern i Göteborg 2/12 1879
 • Originaltitel: Die Frau ohne Geist
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: En fru utan huvud
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879
 • Wartenburg, Karl
 • Kejsarens skådespelare : drama i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Nya Teatern å Blasieholmen 15/1 1880
 • Originaltitel: Die Schauspieler des Kaisers
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1866

 • Moser, Gustav von
 • Krig i fred : lustspel i 5 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 4/11 1880
 • Originaltitel: Krieg im Frieden
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1925

 • Sardou, Victorien & Najac, Émile de
 • Låtom oss skiljas! : komedi i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 26/3 1881
 • Originaltitel: Divorçons!
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2168   

 • Mannstaedt, Wilhelm
 • Mjölksurran : folklustspel med sång i 4 akter / efter tyskan bearbetad af Axel Bosin och Ernst Wallmark
 • Södra teatern 2/3 1880
 • Originaltitel: Das Milchmädchen aus Schöneberg
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1868
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2346   

Mer information

Andra översättare

 • Ernst Wallmark
 • Putlitz, Gustav Heinrich Gans zu
 • Rolf Berndt : skådespel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Kungliga Dramatiska Teatern 4/10 1880
 • Originaltitel: Rolf Berndt
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2802   

 • Held, Ludwig
 • Sömmerskan : lustspel med sång i 4 akter / öfversatt från tyskan af Axel Bosin och Ernst Wallmark ; musik Carl Millöcker
 • Södra teatern 11/12 1880
 • Originaltitel: Die Näherin
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: Wienersömmerskan
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3227  -  Spelad på Södra Teatern 2/12 1911 med titeln Wienersömmerskan, se: nr. 3528

Mer information

Andra översättare

 • Ernst Wallmark
 • Zola, Émile
 • Fällan : sedemålning ur folklifvet i Paris i 9 taflor / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 31/3 1880
 • Originaltitel: L'assommoir
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1876
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1202

 • Moser, Gustav von
 • Den nya bibliotekarien : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 2/10 1880
 • Originaltitel: Der Bibliothekar
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2474

 • Moser, Gustav von
 • Husläkaren : lustspel i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 11/12 1880
 • Originaltitel: Der Hausarzt
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
 • Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1605   -   Se även: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 58

 • Moser, Gustav von
 • En rikskurtisör : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 26/2 1881
 • Originaltitel: Der Veilchenfresser
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1876
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 788

 • L'Arronge, Adolf (Adolph)
 • Familjen Lonel : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 22/1 1881
 • Originaltitel: Hans Lonel
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1009

 • Moser, Gustav von
 • Harun al Rashid : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Mindre Teatern 1/1 1881
 • Originaltitel: Harun al Raschid
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1446

 • L'Arronge, Adolf (Adolph)
 • Wulf et comp : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 14/5 1881
 • Originaltitel: Der kompagnon
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3558   

 • Moser, Gustav von & Schönthan, Franz von
 • Våra fruar : lustspel i 5 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 18/10 1881
 • Originaltitel: Unsere Frauen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1881
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3564   

 • Günther, Maria
 • Mamma måste gifta sig! : lustspel i 1 akt / fri bearbetning af Axel Bosin
 • Södra teatern 26/3 1881
 • Originaltitel: Mama muss heiraten
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
 • Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2210   -   Se även: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 57

 • Sardou, Victorien
 • Andrea : komedi i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 22/3 1882
 • Originaltitel: Andréa
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1873
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 74

 • Schönthan, Franz von
 • Blindbockar : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 19/10 1882
 • Originaltitel: Der Schwabenstreich
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1882
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 189

 • Wichert, Ernst
 • En liten avstickare : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 27/9 1882
 • Originaltitel: Ein Schritt vom Wege
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1871
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 636

 • Meilhac, Henri & Halévy, Ludovic
 • Herrn med kruset : komedi i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 9/2 1882
 • Originaltitel: La boule
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1874
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1528

 • Hennequin, Alfred & Millaud, Albert
 • Lili : operett i 3 akter / öfverarbetadt af Axel Bosin
 • Djurgårdsteatern 8/8 1882
 • Originaltitel: Lili
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2056  -  Akt 1 öfversatt af Selfrid Kinmansson, akt 2 öfversatt af Viktor Sjöberg, akt 3 öfversatt af Birger Schöldström det hela öfverarbetadt af Axel Bosin

Mer information

Andra översättare

 • Selfrid Kinmanson
 • Benedix, Roderich
 • Farbror Janne : lustspel i 3 akter / bearbetad af Axel Bosin
 • Södra teatern 21/1 1882
 • Originaltitel: Der Vetter
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1848
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2363   

 • Moser, Gustav von
 • Reif von Reiflingen : lustspel i 5 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 8/9 1882
 • Originaltitel: Reif von Reiflingen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1882
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2755   

 • Meilhac, Henri & Millaud, Albert
 • Lilla helgonet : komisk operett i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin (taltexten) och Selfrid Kinmanson (sångtexterna) ; musik Hervé
 • Djurgårdsteatern 18/8 1883
 • Originaltitel: Mam'zelle Nitouche
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1883
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2067   

Mer information

Andra översättare

 • Selfrid Kinmanson
 • Birch-Pfeiffer, Charlotte
 • Natt och morgon : dram i 5 akter / efter Edward Bulwer-Lyttons roman öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 10/3 1883
 • Originaltitel: Nacht und Morgen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1842
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2418   

 • Moser, Gustav von
 • Tur hos damerna : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Kungliga Dramatiska Teatern 22/9 1883
 • Originaltitel: Glück bei Frauen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1883
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3369   

 • Moser, Gustav von
 • Brandförsäkrade hjertan : lustspel i 5 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 20/11 1883
 • Originalspråk: Tyska
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 223   -   Se även: Musik- och teaterbibliotekets kortkatalog

 • Duru, Alfred & Chivot, Henri
 • Villa Blancmignon : lustspel i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin efter Franz von Schöntans bearbetning
 • Djurgårdsteatern 4/7 1885
 • Originaltitel: Villa Blancmignon
 • Originalspråk: Franska
 • Titel på källspråksutgåva: Villa Blancmignon
 • Källtitelns språk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1884
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3539   

 • Duru, Alfred & Chivot, Henri
 • Don Juan i livré : fars i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Djurgårdsteatern 12/6 1887
 • Originaltitel: Le truc d'Arthur
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1882
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 491

 • Moser, Gustav von & Girndt, Otto
 • Ett stjärnskott : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 19/3 1887
 • Originaltitel: Die Sternschnuppe
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 954

 • Caro, Carl
 • Herrarna Leopold : lustspel i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 3/3 1887
 • Originaltitel: Die Burgruine
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1883
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1524

 • Hennequin, Alfred & Millaud, Albert
 • Lilla Sophie : komisk vaudeville i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin och Selfrid Kinmanson ; musik Hervé
 • Djurgårdsteatern 25/6 1887
 • Originaltitel: La femme à papa
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2576   

Mer information

Andra översättare

 • Selfrid Kinmanson
 • Misch, Robert
 • Ungkarlar : lustspel i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin
 • Djurgårdsteatern 1/9 1887
 • Originaltitel: Die Junggesellen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1887
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3441   

 • Sardou, Victorien
 • Familjen Benoiton : komedi i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Djurgårdsteatern 8/8 1887
 • Originaltitel: La famille Benoiton
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1003

 • Ordonneau, Maurice & Valabrègue, Albin
 • Durand och Durand : fars i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Vasateatern 28/11 1887
 • Originaltitel: Durand & Durand
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1887
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 529

 • Pohl, Emil
 • Blå grottan : komedi i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 12/12 1888
 • Originaltitel: Die blaue Grotte
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1887
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 202  -   efter Arthur Wing Pineros "The Magistrate", 1885

 • Siraudin, Paul & Lafargue, Édouard
 • Tre fruntimmershattar : lustspel i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin
 • Södra teatern 12/12 1888
 • Originaltitel: Trois chapeaux de femme
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1863
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3326   -   se även: Musik- och Teaterbibliotekets katalog

 • Clairville & Grangé, Eugène & Delacour, Alfred
 • Cocotte : fars med sång i 4 akter / öfversatt af Ernst Wallmark och Axel Bosin
 • Teatern i manegen å Djurgården 17/6 1889
 • Originaltitel: Coco
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 324

 • Raymond, Hippolyte & Boucheron, Maxime
 • Cocard & Bicoquet : fars i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Djurgårdsteatern 17/6 1889
 • Originaltitel: Cocard et Bicoquet
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 323

 • Lemoine, Gustave
 • Preussare och fransmän : dram i 3 akter med prolog / öfversatt af Axel Bosin
 • Folkteatern 7/4 1894
 • Originaltitel: Les prussiens en Lorraine
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1840
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2652   

 • Aguier, Émile
 • Giboyers son : komedi i 5 akter / fri översättning från franskan av Axel Bosin
 • Stora Teatern Göteborg 22/10 1894
 • Originaltitel: Le fils de Giboyer
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
 • Källa: Axel Fromell: Stora Teatern i Göteborg 1893-1929, Göteborg, 1929, s. 54

 • Chivot, Henri
 • Husvärd och hyresgäster : fars i 4 våningar / fritt från franskan af Axel Bosin
 • Folkteatern 6/10 1894
 • Originaltitel: Les Locataires de M. Blondeau
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1879
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1607

 • Bayard, Jean François Alfred & Wailly, Jules de
 • En äkta man : komedi i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Folkteatern 15/9 1895
 • Originaltitel: Le mari à la campagne ou Le Tartuffe moderne
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1844
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1308

 • Feydeau, Georges
 • Spökhotellet : lustspel i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Djurgårdsteatern 22/7 1896
 • Originaltitel: L'hôtel du libre échange
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1894
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3074   

 • Clairville & Gastineau, Octave
 • En treflig betjent : lustspel i 1 akt / fritt från franskan av A.B. (Axel Bosin)
 • Vasateatern 17/3 1896
 • Originaltitel: Ernest
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: En trevlig betjänt
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 837

 • Decourcelles, Pierre
 • De små landstrykarne : folkskådespel i 5 akter indelade i 8 tablåer / öfversatt af Axel Bosin
 • Vasateatern 31/8 1897
 • Originaltitel: Les deux gosses
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1896
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3017   

 • Leth-Hansen, Fredrik
 • Ungdomslek : skådespel i 4 akter / öfversatt från danska af Axel Bosin
 • Vasateatern 12/1 1897
 • Originaltitel: Ungdomsleg
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1896
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3438

 • Bisson, Alexandre
 • Kontrollören vid sofvagnarna : lustspel i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Svenska teatern 14/10 1898
 • Originaltitel: Le contrôleur des wagons-lits
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1898
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1909

 • Feydeau, Georges
 • Fruar på krigsstråt : lustspel i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Djurgårdsteatern 11/8 1898
 • Originaltitel: Le dindon
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1896
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1162

 • Anonym
 • Venus i saluhall'n : lustspel med sång och dans i 3 akter / öfversatt från tyskan af A. (Axel Bosin) och E. (Ernst Wallmark)
 • Östermalmsteatern 1/1 1904
 • Originalspråk: Tyska
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3501

Mer information

Andra översättare

 • Ernst Wallmark
 • Nestroy, Johann
 • Talismanen eller De begge rödhåriga : lustspel med sång i 3 akter / ny bearbetning af Axel Bosin
 • Oscarsteatern 3/3 1907
 • Originaltitel: Der Talisman
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1840
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3242   -   se även: Musik- och Teaterbibliotekets katalog

 • Feydeau, Georges
 • Hett om öronen : lustspel i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
 • Vasateatern 27/2 1909
 • Originaltitel: La puce à l'oreille
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1907
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1538

 • Bojer, Johan
 • Kärlekens ögon : skådespel i 4 akter / öfversatt af A. B. (Axel Bosin)
 • Svenska teatern 20/4 1911
 • Originaltitel: Kjærlighetens øyne
 • Originalspråk: Norska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1910
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1994   -   se även Dagens Nyheter 20/4 1911, s. 9