Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Axel Krook

Urval

Språkurval

Alla

Om Axel Krook

 • Johan Axel Erik Krook
 • Ingår i: Göteborgs Aftonpost. – 27/4 1893

Mer information

 • Axel Krook
 • Ingår i: Dagens Nyheter. – 28/4 1893

Mer information

 • Krook, Axel Johan Erik
 • Ingår i: Nordisk familjebok (Uggleupplagan). – D. 15, sp. 58

Mer information

 • Hjelm, Greta
 • "Gud nåde alla fattiga översättare" : glimtar ur svensk skönlitterär översättningshistoria fram till år 1900. – Stockholm : Carlsson, 1996
 • Sidorna 338f

Översättningar i bokform

 • Hoffmann, Julius
 • En gammal sjömans berättelser om minnesvärda äfventyr i främmande länder / öfversatt af Axel Krook. – Stockholm : Sigfrid Flodin, 1856
 • Originaltitel: Erzählungen eines alten Seemannes an seine jungen Freunde
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1856
 • Souvestre, Émile
 • Filosofen på vindskammaren / öfversättning från franskan af Axel. – Göteborg : D. F. Bonnier, 1857
 • Originaltitel: Un philosophe sous les toits
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1851
 • Saint-Germain, J. T. de (pseud. för Jules Romain, Tardieu)
 • Mignon / öfversättning från franskan af Axel Krook. – Göteborg : D. F. Bonnier, 1857
 • Originaltitel: Mignon
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1857
 • Finns ej i Libris se: KB:s gamla katalog "Plåten"  -   Svenskt boklexikon senare delen s. 375

 • Mundt, Theodor
 • Skildringar från Piemont och Rom 1859 / öfversättning af J. Axel E. Krook. – Göteborg : D. F. Bonnier, 1859. – (Jernvägs-bibliothek ; 1)
 • Originaltitel: Skizzen aus Piemont und Rom
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1859
 • Monselet, Charles-Pierre
 • Qvinnornas frimureri : roman / öfversättning från franskan af Axel Krook. – Göteborg : D. F. Bonnier, 1859
 • Originaltitel: La Franc-maçonnerie des femmes
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1856
 • Finns ej i Libris se: KB:s gamla katalog "Plåten"  -   Svenskt boklexikon 1830-1865, senare delen s. 71

 • Wood, Henry, Mrs. (pseud. för Ellen Wood)
 • Slottet East Lynne : roman / öfversättning från engelskan af Axel Krook. – Göteborg : D. F. Bonnier, 1862
 • Originaltitel: East Lynne
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1861
 • Finns ej i Libris se: KB:s gamla katalog "Plåten"  -   Svenskt boklexikon 1830-1865, senare delen s. 865

 • Colenso, John William
 • Pentateuchen eller de fem Mose böcker och Josua bok / öfversättning från femte engelska upplagan af Axel Krook. – Stockholm : Hiertha, 1865
 • Originaltitel: Pentateuch : Book of Joshua
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
 • Gerstäcker, Friedrich
 • Herr brukspatron Trögstens reseäfventyr / fri bearbetning af Axel Krook. – Göteborg : D. F. Bonnier, 1869. – (Jernvägs-bibliothek ; 2)
 • Originaltitel: Herrn Mahlhuber's Reiseabenteuer
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1857
 • Finns ej i Libris se: KB:s gamla katalog "Plåten"  -   Svenskt boklexikon förra delen s. 473 

 • Reuter, Fritz
 • Under lås och bom : en politisk statsfånges lif på en kunglig preussisk fästning / öfversättning af Axel Krook. – Stockholm, 1871. – (Nya följetongen 1871 ; 1-6)
 • Originaltitel: Ut mine Festungstid
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
 • Reuter, Fritz
 • Smärre berättelser / öfversättning af Axel Krook. – Stockholm : Bonnier, 1871-1874
 • Originalspråk: Tyska
 • Innehåll:

  1. (1871) Hur jag fick mig en hustru (Woans ick tau’ne Fru kamm, 1860) ; Onkel Matthias berättelse om en öfverraskning ; Hvem skall bära hem pannkakspannan ; Hönspigan ; 2. (1872) Schurr-Murr ; 3. (1872) Resan till Belgien (De Reis’ nah Belligen, 1855) ; 4. (1874 (Utan hus och hem ; Den som har tur för bruden hem ; Muntra historier och en komedi 

 • Reuter, Fritz
 • Gamla historier / öfversättning af A. Krook. – Stockholm : Bonnier, 1871. – (Nya följetongen 1871 ; 27-31)
 • Originalspråk: Tyska
 • Innehåll:

  1. Hans höghet (Dörchläuchting, 1866) ; 2. Resan till Konstantinopel eller de mecklenburgska M... och Capuletti

 • Geiger, Abraham
 • Judendomen och dess historia : ifrån andra templets förstöring till slutet af tolfte århundradet : föreläsningar / öfversättning af Axel Krook. – Göteborg : Zetterström, 1872
 • Originaltitel: Das Judenthum und seine Geschichte von der Zerstörung des zweiten Tempels bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts : in zwölf Vorlesungen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865-71
 • Bergsøe, Vilhelm
 • Den gamla porslinsfabriken : roman / öfversatt af Axel Krook. – Stockholm : Bonnier, 1872. – (Nya följetongen 1872 ; 1-10)
 • Originaltitel: Fra den gamle fabrik
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
 • Reade, Charles
 • En förfärlig frestelse : roman / öfversatt af A. Krook. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1872
 • Originaltitel: A Terrible Temptation
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1871
 • Collins, Wilkie
 • Den nya Magdalena : roman / öfversättning af Axel Krook. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1873. – (Nya följetongen 1873 ; 1-3. 29-36)
 • Originaltitel: The new Magdalen
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1873
 • Lytton, Edward Bulwer Lytton
 • Kenelm Chillingly, hans äfventyr och åsigter / öfversatt af A. Krook. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1873
 • Originaltitel: Kenelm Chillingly
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1873
 • Hugo, Victor
 • 1793 : skildring ur Vendée-kriget / öfversatt af A. Krook. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1874
 • Originaltitel: Quatrevingt-treize
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1874
 • Ouida (pseud. för Maria Louise Ramé)
 • Tricotrin / öfversatt af A. Krook. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1874. – (1874 Nya följetongen 1874 ; 12-25)
 • Originaltitel: Tricotrin
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
 • Collins, Wilkie
 • Nya berättelser / öfversättning från engelskan af Axel Krook. – Stockholm : Bonnier, 1875
 • Originalspråk: Engelska
 • Innehåll:

  1. På frusna djup : en dramatisk berättelse i fem scener (The Frozen Deep, 1857) ; 2. Dröm-qvinnan ; 3. John Jago's ande (John Jago's Ghost, 1874)

 • Meding, Oskar (pseud. Gregor Samarow)
 • Hjelte och kejsare : tidsroman / öfversättning Axel Krook. – Stockholm : Alb. Bonnier, 1876. – (Nya följetongen 1876 ; 40-50)
 • Originaltitel: Held und Kaiser
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1876