Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - David Krutmejer

Urval

Språkurval

Alla

Om David Krutmejer

 • Malmborg, Boo von
 • David Krutmejer
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd 21 (1975-1977), s. 643-644
 • Innehåll:

  Se fulltext

Översättningar i bokform

 • Barthélemy, Jean Jacques
 • Carite och Polydor / öfversättning af D.K. (David Krutmejer). – Stockholm : tryckt hos C. Deleen och J.G. Forsgren, 1800
 • Originaltitel: Les Amours de Carite et Polydore
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1760
 • Översättning från franska & grekiska, klassisk

 • Delisle de Sales, Jean-Baptiste-Claude
 • Naturens fosterson i Kopparbergs-grufvan : ur Philosophie de la nature / öfversättning David Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, 1801
 • Originaltitel: De la Philosophie de la nature, ou Traité de morale pour l'espèce humaine tiré de la philosophie et fondé sur la nature
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
 • Florian, Jean Pierre Claris de
 • Leocadie : spansk anecdot / öfversättning David Krutmejer. – Nyköping : tryckt hos Pehr Wing, 1801
 • Originaltitel: Léocadie : anecdote espagnole
 • Originalspråk: Franska
 • Dubroca, Louis
 • Anföraren för de upproriska negrerna på Domingo, Toussaint-Louvertures lefverne / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1802
 • Originaltitel: La Vie de Toussaint-Louverture, chef des noirs insurgés de Saint-Domingue... suivie de notes précieuses sur Saint-Domingue...
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1802
 • Dubroca, Louis
 • Namnkunniga fruntimmer under franska revolutionen / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1802
 • Originaltitel: Les Femmes célèbres de la Révolution
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1802
 • Fréville, Anne François Joachim
 • Namnkunniga barns lefverne, tjenande till en nöjsam och undervisande läsning för ungdomen : D. 1-2 / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1803
 • Originaltitel: Vie des enfans célèbres, ou Les modèles du jeune âge
 • Originalspråk: Franska
 • Löhr, Johann Andreas Christian
 • Nöjsam läsning för barn / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : Utter, 1803
 • Originaltitel: Kleine Plaudereien für Kinder, welche sich im Lesen üben wollen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1802
 • Campe, Joachim Heinrich
 • Geografiskt bibliotek för ungdom, eller Samling af intressanta resebeskrifningar, till den uppväxande ungdomens nytta och nöje . Stockholm. Tryckt hos C.F. Marquard. På eget förlag. [14-15:] : D. 1-16 / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : Tryckt hos Fr. Cederborgh & comp, 1804-1816
 • Originaltitel: Sammlung interessanter und durchgängig zweckmässig abgefasster Reisebeschreibungen für die Jugend
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1785-1802
 • Fréville, Anne François Joachim
 • Den lille Emilien : kallad barndomens mönster / öfwersättning af D. Krutmejer.. – Stockholm : tryckt hos Henrik A. Nordström, 1805
 • Originaltitel: Vie et mort républicaines du petit Emilien
 • Originalspråk: Franska
 • Nya upplagor: Stockholm, 1817
 • Anquetil, Louis Pierre
 • Romerska historien i sammandrag : D. 1-2 / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm, tryckt hos Hen : tryckt hos Henr. A. Nordström, 1806-1807
 • Originalspråk: Franska
 • Nya upplagor: Stockholm : Tryckt hos direct. Henr. A. Nordström. På eget förlag., 1814-1815
 • Berquin, Arnaud
 • Carl Grandison, eller Ungdomens mönster / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1806
 • Originaltitel: Le Petit Grandisson
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1787
 • Nya upplagor: Stockholm, 1812
 • Fri översättning av Cambon, Maria Geertruida de: De kleine Grandisson, of De gehoorzaame zoon 1782 (nederländska)

 • Fréville, Anne François Joachim
 • Lärerika anekdoter för barn / öfwersättning af D. Krutmejer.. – Stockholm : tryckt hos Henrik A. Nordström,, 1806
 • Originalspråk: Franska
 • Nya upplagor: Stockholm, 1818
 • Anquetil, Louis Pierre
 • Polska historien i sammandrag / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos Henr. A. Nordström, 1807
 • Originalspråk: Franska
 • Blanchard, Pierre
 • Ungdomens Plutark, eller Sammandragna lefvernes-beskrifningar öfver stora män : D. 1-3 / Öfversättning af D. Krutmejeö. – Stockholm, 1807-1811
 • Originaltitel: Le Plutarque de la jeunesse, ou Abrégé des vies des plus grands hommes de toutes les nations
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Store mäns lefverne i sammandrag
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1801-04
 • Fransk parleur, eller Wald samling af fransyska och swenska samtal : innehållande en praktisk wägledning för begynnare att tala franska språket / ifrån tyskan af D. Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos C. Fr. Marquard, 1807
 • Originalspråk: Tyska
 • Nya upplagor: Stockholm, 1811, 1819 ; Örebro, 1824
 • Genlis, Stéphanie Félicité
 • Handbok för resande, eller Manuel du voyageur, contenant les expressions les plus usitées en voyage, et dans les différentes circonstances de la vie ... / öfversättning David Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos C.F. Marquard, 1807
 • Originalspråk: Franska
 • Lärdomar af djurens exempel / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos Carl Fr. Marquard, 1807
 • Originalspråk: Franska
 • Berquin, Arnaud
 • Samlade arbeten / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : Tryckt hos Henrik A. Nordström, 1808-1810
 • Originalspråk: Franska
 • Innehåll:

  Bd. 1: Den lille spelmannen ; Den lilla axplockerskan ; Värjan ; Fäderne försonte genom sina barn ; Ett godt hjerta ursäktar många obetänksamheter ; Pagen ; Bd. 2: Den straffade fåfängan ; Den gode sonen ; Vindthyndan och ringen  ; Afskedet ; Eldsvådan ; Blindbocken ; Bd. 3: ? ; Bd. 4: Uppfostran på modet ; Styfmoders-skolan ; Krigs-skolan ; Forsättning af krigs-skolan

 • Blanchard, Pierre
 • Store mäns lefverne i sammandrag : D. 1-8 / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1808-1816
 • Originaltitel: Le Plutarque de la jeunesse, ou Abrégé des vies des plus grands hommes de toutes les nations
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Ungdomens Plutark, eller Sammandragna lefvernes-beskrifningar öfver stora män
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1801-04
 • Nya upplagor: Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1820
 • Löhr, Johann Andreas Christian
 • Wäckelser för barns hjertan : D. 1-2 / öfwersättning David Krutmejer. – Stockholm : Tryckt hos Henrik Andersson Nordström, 1810-1811
 • Originalspråk: Tyska
 • Nya upplagor: Stockholm, 1816-1817
 • Löhr, Johann Andreas Christian
 • Berättelser för barn / öfwersättning af D. Krutmejer.. – Stockholm : Tryckt hos direct. Henrik And. Nordström, 1812
 • Originalspråk: Tyska
 • Nya upplagor: Stockholm : J.L. Brundin, 1851
 • Anquetil, Louis Pierre
 • Macedoniska historien i sammandrag / öfversättning David Krutmejer. – Stockholm : Tryckt hos Fr. Cederborgh & comp, 1815
 • Originalspråk: Franska
 • Felice, Guillaume Adam de
 • Försök öfver bibelsällskaps-inrättningens anda och ändamål : skrift, belönad af comitén för protestantiska bibelsällskapet i Paris, vid allmänna sammankomsten den 16 aprill 1823 / öfversättning David Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos Samuel Rumstedt, 1825
 • Originalspråk: Franska
 • Schiller, Friedrich von
 • Om Lykurgs och Solons lagstiftning / öfversättning af David Krutmejer. – Stockholm, 1832
 • Originaltitel: Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1790
 • Fréville, Anne François Joachim
 • Barnet sådant det bör wara : berättelser / öfwersatta af D. Krutmejer. – Stockholm, 1851
 • Originalspråk: Franska