Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Frans Hodell

Urval

Språkurval

Alla

Om Frans Hodell

 • Hodell, Frans Oscar Leonard. – Norrköping : Oscar L. Lamm, 1883-1887
 • Ingår i: Europas konstnärer. – s. 219-220
 • Innehåll:

  Se fulltext

Mer information

Översättningar i bokform

 • Bayard, Jean François Alfred
 • En cigarr : skämt med sång i 1 akt / fritt efter en fransk idé bearbetad på danska och därifrån fritt öfversatt af FransHodell. – Stockholm : FLodin, 1860. – (Bibliotek för teatervänner ; 11)
 • Originaltitel: Pas de fumée sans feu
 • Originalspråk: Franska
 • Titel på källspråksutgåva: En hemmelig Lidenskab
 • Källtitelns språk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1849
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1859
 • Nya upplagor: Stockholm : S. Flodin, 1864, 1868, 1877, 1898, 1908 ; Stockholm : Bonnier, 1913
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 176, nr. 529

 • About, Edmond
 • Fem trappor upp : vaudeville i 1 akt : efter en fransk idé / bearbetad efter E. About från en dansk öfversättning af Frans Hodell. – Stockholm : Flodin, 1860. – (Bibliotek för teatervänner ; 12)
 • Originaltitel: Risette ou les millions de la mansarde
 • Originalspråk: Franska
 • Titel på källspråksutgåva: Millioner paa Quisten
 • Källtitelns språk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1859
 • Nya upplagor: Stockholm : S. Flodin, 1867, 1920
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 205, nr. 817

 • Herzenskron, Hermann
 • Lilla Julia : skämt i 1 akt med sång / efter en på tyska af Hermann Herzenskron bearbetad fransk idé öfversatt af Frans Hodell. – Stockholm : S. Flodin, 1862. – (Bibliotek för teatervänner ; 31)
 • Originaltitel: Ein Mädchen ist's und nicht ein Knabe
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1826
 • Nya upplagor: Stockholm : S. Flodin, 1882 ; Stockholm : Bonnier, 1926
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 272, nr. 1477

 • Görner, Carl August (Karl August)
 • Min hustrus affärer : lustspel med sång i 1akt / efter en på tyska af C.A. Görner bearbetad fransk idé öfversatt af Frans Hodell. – Stockholm : Sigfrid Flodin, 1862. – (Bibliotek för teatervänner ; 35)
 • Originaltitel: Ein Toiletten-Geschichten
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1858
 • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1923
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 289, nr. 1627

 • Hauteroche, Noël Le Breton & Collé, Charles
 • Adam och Eva : upptåg i 3 tablåer med kupletter / fri bearbetning af Frans Hodell ; efter en af Charles Collé bearbetad och af M. Altén under titeln: Trollet öfversatt pjes af Noël le Breton de Hauteroche. – Stockholm : Flodin, 1862. – (Bibliotek för teatervänner ; 32)
 • Originaltitel: L' Esprit follet ou La Dame invisible
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1684
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 270, nr. 2390

 • En fiffig betjent : skämt med sång i 1 akt / efter en tysk idé öfversatt af Frans Hodell. – Stockholm : Sigfrid Flodin, 1863. – (Bibliotek för teatervänner ; 45)
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: En fiffig betjänt
 • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1882, 1926
 • Bøgh, Erik
 • Tidnings-redaktrisen : vaudeville i 1 akt / fritt efter danskan af Frans Hodell. – Stockholm : Albert Bonnier, 1864. – (Svenska Teatern ; 147)
 • Originaltitel: Redaktionssekretæren
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1863
 • Bøgh, Erik
 • "Jag känner till politiken, jag!" : skämt med sång i 1 akt / fritt efter Eric Bögh af Frans Hodell. – Stockholm : Flodin, 1865. – (Bibliotket för theatervänner ; 71)
 • Originaltitel: Cabinetssecretairen
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1860
 • Grandjean, Moritz Anton
 • Mjuka tjenare! : lustspel med sång i 2 akter / efter en tysk idé M.A. Grandjean öfversatt af Frans Hodell. – Stockholm : Flodin, 1865. – (Bibliotek för teatervänner ; 73)
 • Originaltitel: Eine fixe Idée
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1855
 • Nya upplagor: Stockholm : Sigfrid Flodin, 1880 ; Stockholm : Bonnier, 1924
 • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2344

 • Nestroy, Johann
 • Andersson, Pettersson och Lundström : folkkomedi med sång i 7 tablåer / efter en idé af Joh. Nestroy fritt bearbetad och lokaliserad af Frans Hodell. – Stockholm : Bonnier, 1866. – (Svenska teatern ; 165)
 • Originaltitel: Der böse Geist Lumpacivagabundus
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1833
 • Nya upplagor: Stockholm : Albert Bonniers förlag, 1869, 1912, 1922 ; Chicago : Löfström, 1912 Svenska 79 s.
 • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 70 (Södra Teatern 14 nov 1865)

 • Anonym
 • En farlig kommission : skämt med sång i 1 akt / fri bearbetning från tyskan af Frans Hodell ; musik af A. Lang. – Stockholm : S. Flodin, 1868. – (Bibliotek för teatervänner ; 100)
 • Originalspråk: Tyska
 • Nya upplagor: Stockholm : Flodin, 1884 ; Stockholm : Bonnier, 1914, 1920
 • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 620

 • Bittner, Anton
 • Syfröknarna : folkscener i 8 taflor / bearbetad efter Anton Bittner af Frans Hodell. – Stockholm : Bonnier, 1869. – (Svenska teatern ; 185)
 • Originaltitel: Eine leichte Person
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865
 • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3193

 • Dumanoir (pseud. för Philippe François Pinel) & Lafarque, Édouard
 • Svensken i Paris : vaudeville i 1 akt / efter en idé av Erik Bøgh, hvartill idén är hämtad från franska stycket ... öfversatt af Frans Hodell. – Stockholm : Bonnier, 1870. – (Svenska teatern ; 192)
 • Originaltitel: Mme Bertrand et Mlle Raton
 • Originalspråk: Franska
 • Titel på källspråksutgåva: Eventyr i Utstillningstider
 • Källtitelns språk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1851
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1867
 • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3182

Otryckta pjäsöversättningar

 • Görner, Carl August (Karl August)
 • Klöfverbladet : lustspel med sång i 3 akter / fritt öfversatt av Frans Hodell
 • Djurgårds-theatern 7/8 1862
 • Originaltitel: Drei nette Jungen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 259, nr. 1355    -   Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1883

 • Wehl, Feodor
 • Han gifter bort sin fästmö : lustspel i 1 akt / bearbetning af Frans Hodell
 • Ladugårdslandsteatern 10/11 1864
 • Originaltitel: Ein Bräutigam der seine Braut verheirathet
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1850
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1420 

 • Théaulon, Emmanuel & Choquart, Adolphe
 • Det har jag gjort en visa om : lustspel med sång i 2 akter / efter Erik Bøghs bearbetning öfversatt af Frans Hodell
 • Teatern i Consertsalongen å Djurgården 19/7 1865
 • Originaltitel: M. Jovial ou L'Huissier chansonnier
 • Originalspråk: Franska
 • Titel på källspråksutgåva: Hr. Grylle og hans nyeste viser
 • Källtitelns språk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1827
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1865
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 434

 • Pigault-Lebrun
 • Skomakaren i Damas : komedi med sång och dans i 2 akter / sammandragen och med kupletter af Frans Hodell
 • Ladugårdslandsteatern 23/2 1865
 • Originaltitel: La lanterne magique ou Le cordonnier de Damas
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1798
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2956

 • Nestroy, Johann
 • Fabriksflickan : scener ur Stockholmslifvet med sång i 3 akter och 6 tablåer / bearbetad af C. G. Michal och Frans Hodell
 • Ladugårdslands-theatern 22/1 1867
 • Originaltitel: Die Unbedeutende
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1846
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 991

Mer information

Andra översättare

 • Carl Gustaf Michal
 • Moser, Gustav von & Jacobson, Eduard
 • Tre månader à dato : lustspel i 3 akter indelade i 7 tablåer / bearbetad af Frans Hodell
 • Södra Teatern 26/4 1877
 • Originaltitel: Drei Monat nach Dato
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: ca 1876
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3336

 • Clairville & De Frascati (pseud för Moïse Millaud)
 • Venus i vargskinnspels : fars med sång i 3 akter / bearbetad af Frans Hodell
 • Södra Teatern 27/3 1867
 • Originaltitel: Ma niece et mon ours
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1859
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3508

 • Anonym
 • Stadsbor och landtfolk : folklustspel med sång i 4 akter afdelad i tablåer / efter en tysk idé af Frans Hodell
 • Södra Teatern 27 /4 1868
 • Originalspråk: Tyska
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3086

 • Dupeuty, Charles & Cormon, Eugène
 • Stockholm nattetid : hufvudstadscener med sång i 5 akter / från franska och bearbetad på danska och därifrån på svenska af Frans Hodell
 • Teatern i Berns Salong 29/3 1868
 • Originaltitel: Paris la nuit
 • Originalspråk: Franska
 • Titel på källspråksutgåva: Kjøbenhavn ved nat
 • Källtitelns språk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1842
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1867
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3101

 • Anonym
 • Femtiettan / fritt från franskan af Frans Hodell
 • Södra Teatern 21/10 1869
 • Originalspråk: Franska
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1044 

 • Weirauch, August
 • Teaterlif : lustspel med sång i 5 akter / bearbetning af Frans Hodell
 • Södra Teatern 13/3 1869
 • Originaltitel: Kieselack und seine Nichte vom Balett
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1860
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3256

 • Holst, Fritz
 • De nya frihetsbröderna : lustspel med sång i 1 akt / efter Frits Holst af Frans Hodell
 • Humlegårdsteatern 21/9 1870
 • Originaltitel: En sand demokrat
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1870
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2465

 • Anonym
 • En gammal mamsell / fri öfversättning af Frans Hodell
 • Djurgårdsteatern 21/7 1870
 • Originalspråk: Tyska
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 655

 • Anonym
 • I påsk : fars i 1 akt / bearbetad från tyskan af Frans Hodell
 • Djurgårdsteatern 29/5 1870
 • Originalspråk: Tyska
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1699

 • Marcussen, Paul
 • Lucifers minister : fantastisk folkkomedi med sång i 5 akter och 1 förspel / bearbetad af Frans Hodell
 • Mindre Teatern 5/5 1875
 • Originaltitel: Lucifers minister
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1874
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2131

 • Rosen, Julius
 • Jag bränner min svärmor : bagatell i 1 akt / bearbetad med kupletter af Frans Hodell
 • Mindre Teatern 1/1 1876
 • Originaltitel: Ich verbrenne meine Schwiegermutter
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1871
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1760

 • L’Arronge, Adolf (Adolph)
 • Min Leopold : scener ur folklifvet med körer och kupletter i 3 akter / bearbetad af Frans Hodell
 • Södra Teatern 30/3 1877
 • Originaltitel: Mein Leopold
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1873
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2310 

 • Görlitz, Carl
 • Tre par skor : lustspel med sång i 4 akter / bearbetad af Frans Hodell
 • Djurgårdsteatern 28/8 1880
 • Originaltitel: Drei Paar Schuhe
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1871
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3338