Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Gabriel Eurén

Urval

Språkurval

Alla

Om Gabriel Eurén

 • Hammarsköld, Lorenzo
 • Svenska vitterheten : historiskt-kritiska anteckningar. – Stockholm : Z. Hæggström, 1833
 • Framförallt s. 414

 • Hildebrand, Bengt
 • Eurén, släkt : Gabriel E nämns i sista stycket s. 669-670
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd 14 (1953), s. 668-670
 • Innehåll:

  Se fulltext

Översättningar i bokform

 • Kotzebue, August von
 • Orthenbergska famillens lidanden : del 1-3 / öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm : kungl. tryckeriet, 1793-1794
 • Originaltitel: Die Leiden der Ortenbergischen Familie
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1785
 • Kotzebue, August von
 • Cora, eller Solens prästinna : drame i 5 acter / öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm : tryckt hos Henrik A. Nordström, 1794
 • Originaltitel: Die Sonnenjungfrau
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1791
 • Kotzebue, August von
 • Den okände sonen : drame i 5 acter / fri öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm : tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1794
 • Originaltitel: Das Kind der Liebe
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1791
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 307, nr. 1792

 • Kotzebue, August von
 • Ildegert, drottning i Norrige : en berättelse från forntiden / öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm : Nordström, 1794
 • Originaltitel: Ildegerte, Königin von Norwegen : historische Novelle
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1789
 • Kotzebue, August von
 • Zaide, österländsk historia : jämte smärre samlade skrifter / öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm : tryckt hos Henrik Andersson Nordström, 1795
 • Originaltitel: Zaide oder die Entthronung Muhamed des Vierten : historische Novelle
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1790
 • Kotzebue, August von
 • Skämtsamma skrifter / öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm : tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1796
 • Originalspråk: Tyska
 • Innehåll:

   Min faders händelser, eller Huru jag kom til här i verlden (Die Geschichte meines Vaters, 1788) ; Den underjordiska gången

 • Kotzebue, August von
 • Neger-slafvarne : dramatiserad historie-målning / öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm, tryckt hos Hen, 1796
 • Originaltitel: Die Negersclaven
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1796
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 298, nr. 1715

 • Kotzebue, August von
 • Redlighetens seger öfver förtalet : drame i 5 acter / öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm : tryckt hos Henrik A. Nordström, 1797
 • Originaltitel: Die Verläumder
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1796
 • SE även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 325, nr. 1980

 • Kotzebue, August von
 • Spaniorerne i Peru, eller Rollas död : sorgespel i 5 acter / öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm : tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1797
 • Originaltitel: Die Spanier in Peru oder Rolla’s Tod
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1796
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 348, nr 2192

 • Kotzebue, August von
 • Eremiten, eller Faders-hjertat : skådespel blandadt med sång / fri öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm : Johan Sam. Ekmanson, 1797
 • Originaltitel: Die Eremit auf Formentera
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1790
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 192-193, nr. 696

 • Ande-skådaren : berättelse af grefve v. O. : del 1-6 / utgifven af Friedrich von Schiller ; öfversättning Gabriel Eurén och Thure Winberg. – Stockholm : Zetterberg : Marquard : Carlbohm, 1798-1802
 • Originaltitel: Der Geisterseher
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1787
 • Kotzebue, August von
 • Nyare theaterstycken : del 1-3 / öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm, 1798-1802
 • Originalspråk: Tyska
 • Innehåll:

  Del 1. Den falska blygseln (Falsche Schaam, 1798) ; Konst-makaren (Der Wildfang, 1798) ; Del 2. Förlikningen eller Broder-tvisten (Die Versöhnung, 1798) ; De olycklige (Die Unglücklichen, 1798) ; Del 3. Johanna af Montfaucon (Johanna von Montfaucon, 1800)

 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 200, nr. 772, s. 220, nr. 957, 255, nr.1314, s. 260, nr. 1364  

Otryckta pjäsöversättningar

 • Dumaniant, M. (Antoine-Jean)
 • Det dubbla bedrägeriet : komedi i 3 akter / öfversättning Gabriel Eurén
 • Theatern i Arsenalen 20/10 1798
 • Originaltitel: Les Intrigants, ou Assaut de fourberies
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1787
 • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 169, nr. 460