Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Harald Molander

Urval

Språkurval

Alla

Om Harald Molander

 • Harald Molander : dödsruna
 • Ingår i: Dagens Nyheter. – 23/11 1900, s. 3

Mer information

 • Molander, Johan Harald,. – Stockholm : Bonnier, 1906
 • Ingår i: Svenskt biografiskt handlexikon. – Senare delen L - Ö, s. 144

Mer information

 • Molander, Olof
 • Harald Molander : människan och konstnären. – Stockholm : Bonnier, 1950
 • Ringby, Per
 • J Harald Molander
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 25 (1985-1987), s. 615-619
 • Innehåll:

  Se fullext

 • Ringby, Per
 • Författarens dröm på scenen : Harald Molanders regi och författarskap. – Umeå : Almqvist & Wiksell International, 1987. – (Umeå studies in the humanities ; 84)
 • Lundgren, Lars O.
 • Molanderstriden. – Stockholm : Höjering, 1995
 • Ingår i: Den mångsidige Stockholmsflanören. – s. 151-171

Översättningar i bokform

 • Ponsard, François
 • Horatius och Lydia : komedi på vers i 1 akt / öfversatt af H. Molander. – Upsala : Esaias Edquist, 1879
 • Originaltitel: Horace et Lydié
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1850
 • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1884
 • Dóczi, Lajos
 • Kyssen : komedi på vers i 4 akter / fri öfversättning af Harald Molander. – Lund : Gleerupska universitetsbokhandeln, 1884
 • Originaltitel: A csók
 • Originalspråk: Ungerska
 • Titel på källspråksutgåva: Der Kuss
 • Källtitelns språk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1874
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1874
 • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 712

 • Hugo, Victor
 • Kungen roar sig : skådespel på vers i 5 akter / fri öfversättning af Harald Molander. – Lund, 1884
 • Originaltitel: Le roi s'amuse
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1832
 • Coppée, François
 • Severo Torelli : skådespel på vers i 5 akter / fri öfversättning af H. Molander. – Stockholm : Bille, 1885
 • Originaltitel: Severo Torelli
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1883
 • Ibsen, Henrik
 • Kärlekens komedi : komedi i 3 akter / öfversättning af Harald Molander. – Helsingfors : Söderström, 1888
 • Originaltitel: Kjærlighedens Komedie
 • Originalspråk: Norska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
 • Nya upplagor: Stockholm : Institutionen för teater- och filmvetenskap, 1970?
 • Gilbert, W. S.
 • Mikado : operett i 2 akter / fri bearbetning af Harald Molander ; musiken af Arthur Sullivan. – Helsingfors : J. Simelii arfvingars boktryckeri-aktiebolag, 1890
 • Originaltitel: The Mikado
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1885
 • Wittmann, Hugo & Bauer, Julius
 • Stackars Jonathan : operett i 3 akter / fri bearbetning af Harald Molander ; musiken af Carl Millöcker. – Helsingfors : J. Simelii arfvingars boktryckeri, 1890. – (Operateatern ; 20)
 • Originaltitel: Der arme Jonathan
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: Den stackars Jonathan
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1890
 • Nya upplagor: Stockholm : Abr. Hirsch, 1890
 • Anstey F. (pseud. för Thomas Anstey Guthrie)
 • Ibsen i västficksformat : en samling af skaldens mest kända skådespel i lindrigt sammandrag lämpade för allvarligt själfstudium / fri öfversättning Harald Molander. – Stockholm : F. & G. Beijers Bokförlagsaktiebolag, 1895
 • Originaltitel: Mr Punch's pocket Ibsen
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1893
 • Rostand, Edmond
 • Cyrano de Bergerac : heroisk komedi i 5 akter, på vers / fri öfversättning af Harald Molander. – Stockholm : Bonnier, 1900
 • Originaltitel: Cyrano de Bergerac
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1897
 • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1901, 1902, 1908, 1914

Bidrag

 • Rostand, Edmond
 • utdrag ur Cyrano de Bergerac / öfversättning af Harald Molander
 • Ingår i: Ord och bild. – 8(1899), s. 521-532
 • Originalspråk: Franska

Otryckta pjäsöversättningar

 • Wittmann, Hugo & Bauer, Julius
 • Söndagsbarnet : komisk operett i 3 akter / öfversatt af Harald Molander ; musik Carl Millöcker
 • Djurgårds-theatern 30/7 1892
 • Originaltitel: Das Sontagskind
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1892
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3231

 • Brandes, Edvard
 • Ett besök : skådespel i 2 akter / översättning Harald Molander
 • Nya Teatern å Blasieholmen 9/10 1884
 • Originaltitel: Et Besøg
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1882
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 900  -  se även: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 66 

 • Schönthan, Franz von & Schönthan, Paul von
 • Sabinskornas bortröfvande : lustspel i 4 akter / öfversatt af Harald Molander
 • Nya Teatern å Blasieholmen 23/1 1885
 • Originaltitel: Der Raub der Sabinerinnen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1883
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2852

 • Klaussmann, Oskar & Brentano, Fritz
 • Min vän Lehman : lustspel i 4 akter / bearbetad från tyska af Harald Molander
 • Nya Teatern å Blasieholmen 15/2 1886
 • Originaltitel: Alfreds Briefe
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2321  -  se även: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 65 (spelad 27/10 1886)

 • Kielland, Alexander L.
 • Tre par : lustspel i 3 akter / översättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 23/11 1887
 • Originaltitel: Tre par
 • Originalspråk: Norska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
 • Källa: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 66 

 • Valabrègue, Albin
 • Äktenskaplig lycka : komedi i 3 akter / öfversättning Harald Molander
 • Nya Teatern å Blasieholmen 17/1 1887
 • Originaltitel: Le bonheur conjugale
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3612  -  se även: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 67 

 • Grenet-Dancourt, Ernest
 • Tre fruar och en man : komedi i 3 akter / bearbetad af Harald Molander
 • Vasateatern 16/10 1888
 • Originaltitel: Trois femmes pour un mari
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1884
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3325

 • Bisson, Alexandre & Moinaux, Jules
 • En förmyndare : komedi i 3 akter / översättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 9/3 1888
 • Originaltitel: Un conseil judiciaire : comédie en 3 actes
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Under förmyndare
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
 • Källa: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 67  -  Spelad på Kungliga Dramatiska Teatern 28/12 1897 med titeln Under förmyndare

 • Legouvé, Ernest
 • Anne de Kerviler : skådespel i 1 akt / översättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 1/10 1888
 • Originaltitel: Anne de Kerviler
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
 • Källa: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 67 

 • Bjørnson, Bjørnstjerne
 • Redaktören : skådespel i 4 akter / öfversättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 10/10 1888
 • Originaltitel: Redaktøren
 • Originalspråk: Norska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1875
 • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 68

 • Laube, Heinrich
 • Grefve Essex / öfversättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 21/11 1888
 • Originaltitel: Graf Essex
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1856
 • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 68

 • Kjerulf, Charles
 • Kejsarens nya kläder : komisk operett i 4 akter / öfversatt af Harald Molander
 • Svenska teatern 19/11 1889
 • Originaltitel: Kejserens nye klæder
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1865

 • Kielland, Alexander L.
 • Professorn : komedi i 4 akter / översättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 18/9 1889
 • Originaltitel: Professoren
 • Originalspråk: Norska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
 • Källa: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 69

 • Pailleron, Édouard
 • Råttan : komedi i 3 akter / fri öfversättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 8/3 1889
 • Originaltitel: La souris
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1887
 • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 68

 • Hvar är hatten? : lustspel i 1 akt efter en engelsk idé / öfversättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 18/9 1889
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Var är hatten?
 • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 69

 • Duru, Alfred & Chivot, Henri
 • Madame Favart : operett i 3 akter / öfversättning Harald Molander ; musik Jacques Offenbach
 • Svenska teatern (Helsingfors) 2/3 1890
 • Originaltitel: Madame Favart
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
 • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 71

 • Bjørnson, Bjørnstjerne
 • Sigurd Jorsalafarare : historiskt skådespel i 3 akter / öfversättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 16/3 1890
 • Originaltitel: Sigurd Jorsalfar
 • Originalspråk: Norska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1872
 • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 71

 • Ordonneau, Maurice & Valabrègue, Albin & Keroul, Henri
 • Herrskapet Bouliard : lustspel i 2 akter / fri öfversättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 10/10 1890
 • Originaltitel: Les Boulinard
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1890
 • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 72

 • Jacobson, Eduard & Ely, Leopold
 • Adam och Eva : lustspel med sång i 4 akter / bearbetad af Harald Molander ; musik Adolph Ferron
 • Vasateatern 1/9 1891
 • Originaltitel: Adam und Eva
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1891
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 5

 • Ganghofer, Ludwig & Neuert, Hans
 • Helgonsnidaren : folklustspel med sång och dans i 5 akter / fri öfversättning af Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 15/3 1891
 • Originaltitel: Der Herrgottschnitzer von Ammergau
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
 • Källa: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 73   -   se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1459

 • L'Arronge, Adolf (Adolph)
 • Kumlander : folkkomedi med sång i 3 akter / bearbetad af Harald Molander
 • Svenska teatern 18/3 1891
 • Originaltitel: Mein Leopold
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1873
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2310

 • Sankt Andreas fest : operett i 3 akter / öfversättning Harald Molander ; musik Ivan Caryll
 • Svenska teatern (Helsingfors) 3/4 1891
 • Originalspråk: Engelska
 • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 73

 • Paulton, Harry & Belamy, George Claxson
 • Jack och Bob : burlesk operett i 3 akter / öfversatt af Harald Molander ; musik Edvard Jakobowski
 • Vasateatern 26/3 1892
 • Originaltitel: Erminie
 • Originalspråk: Engelska
 • Titel på källspråksutgåva: Erminy
 • Källtitelns språk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1885
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1890
 • Bearbetad af F. Zell & Victor Léon & Heinrich von Waldberg. Lämpad för tyska scenen av Eduard Jacobson  -  Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1753

 • Kneisel, Rudolf
 • Prestgårdsidyll : lustspel i 5 akter / bearbetad från tyskan af Harald Molander
 • Södra teatern 9/9 1892
 • Originaltitel: Die Dame vom Berliner Café (?)
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: Prästgårdsidyll
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2651

 • Kielland, Alexander L.
 • Bettys förmyndare : lustspel i 4 akter / översättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 10/10 1892
 • Originaltitel: Bettys Formynder
 • Originalspråk: Norska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1887
 • Källa: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 76

 • Jones, Henry Arthur
 • Underklass : skådespel i 4 akter / fri öfversättning Harald Molander och Emelie Degerholm
 • Svenska teatern (Helsingfors) 27/5 1892
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1889
 • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 75

 • Maeterlinck, Maurice
 • Den objudne gästen : skådespel i 1 akt / öfversättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 3/6 1892
 • Originaltitel: L'intruse
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1890
 • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 75

 • Dumas, Alexandre d.y.
 • Kameliadamen : skådespel i 5 akter / öfversatt af Harald Molander och Per Staaff
 • Vasateatern 2/9 1894
 • Originaltitel: La dame aux camélias
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1852
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2235

 • Ginisty, Paul
 • På bar gerning : komedi i 1 akt / öfversatt af Harald Molander
 • Vasateatern 7/9 1894
 • Originaltitel: Un flagrant délit
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: På bar gärning
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1893
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2692

 • Meilhac, Henri
 • Vasariddare : komedi i 3 akter / bearbetad af Harald Molander
 • Vasateatern 5/3 1888
 • Originaltitel: Decoré
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 392

 • Bisson, Alexandre
 • Under förmundare : komedi i 3 akter / översatt af Harald Molander
 • Kungliga Dramatiska Teatern 28/12 1897
 • Originaltitel: Un conseil judiciare
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3417

 • Blum, Ernest & Toché, Raoul
 • Dansösen : lustspel i 3 akter / öfversatt af Harald Molander
 • Vasateatern 28/4 1898
 • Originaltitel: La Maison Tamponin
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1893
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 370

 • Vanloo, Albert & Duval, Georges
 • Flickorna Michu : operett i 3 akter / öfversatt af Harald Molander och Ernst Högman ; musik André Messager
 • Vasateatern 27/8 1898
 • Originaltitel: Les p'tites Michu
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1897
 • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1083

 • Bisson, Alexandre & Mars, Antony
 • Duvals skilsmessa : lustspel i 3 akter / översatt af Harald Molander
 • Åbo Svenska Teater 27/12 1899
 • Originaltitel: Les Surprises du divorce
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
 • Drachmann, Holger
 • Dansen på Koldingshus : melodram i 2 akter på vers / öfversättning Harald Molander
 • Svenska teatern (Helsingfors) 4/4 1900
 • Originaltitel: Dansen paa Koldingshus
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1895
 • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 93

Musiktryck

 • Giebel, Emanuel & Heyse, Paul
 • 7 spanska sånger : H. 1-2 / svenska texten fritt bearbetad af Harald Molander ; musik Emil Sjögren. – Stockholm : Huss & Beer, 1881
 • Originaltitel: Spanisches Liederbuch
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1852
 • Innehåll:

  H. 1. Klinga, klinga, min Pandero (Klinge, klinge, mein Pandero) ; Hviskande vestan (Murmelndes Lüftchen, Blütenwind) ; Skuggad ömt af mina lockar (In dem Schatten meiner Locken)   -   H. 2. Vid stranden af floden Manzanares (Am Ufer des Flusses, des Manzanares)  ; Mjuka små händer (Händlein so linde) ;  Wakna! sofver du flicka (Und schläfst du, mein Mädchen) ; En gång, en gång J sinom tid, Du får nog frid (Dereinst, dereinst, Gedanke mein Wirst ruhig sein)

 • Parallelltext på tyska och svenska