Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Hilding Andersson

Urval

Språkurval

Alla

Om Hilding Andersson

 • Mjöberg, Josua
 • Anders Hilding Andersson
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd 1 (1918), s. 760-761
 • Innehåll:

  Se fulltext

 • Charpentier, Jarl
 • Indologiska studier i Sverige
 • Ingår i: Svenska orientsällskapets årsbok. – 1924: II: s. 55-72

Översättningar i bokform

 • Ratnāvalī eller Pärlbandet : indiskt skådespel / från sanskrit öfversatt af Hilding Andersson. – Lund : Aug. Collin, 1892
 • Originalspråk: Sanskrit
 • Terentius
 • Phormio : komedi / öfversatt af Hilding Andersson. – Vexiö : Nya Vexiö-bladets tr., 1896
 • Originalspråk: Latin
 • Även i: Världslitteraturen i urval och öfversättning 1. Antiken, Stockholm : Geber, 1902, s. 341-412   -    Världslitteraturen : de stora mästerverken 7 Det antika dramat, Stockholm : Bonnier, 1927, s. 207-267

 • Den lilla lervagnen : ett indiskt skådespel / översatt af Hilding Andersson. – Lund : Gleerup, 1899
 • Originaltitel: Mṛcchakaṭikam
 • Originalspråk: Sanskrit
 • Även i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 1 Det indiska dramat, Stockholm : Bonnier, 1927, s. 7-184

 • Mickel Räf / den gamla folkdikten ånyo satt i svenska rim af Farbror Hilding (Hilding Andersson). – Lund : Gleerup, 1900
 • Originaltitel: Pierre de Saint-Clouds Roman de Renart
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: ca 1175
 • Plautus, Titus Maccius
 • Penninggrytan : en latinsk komedi / fritt omdiktad af Hilding Andersson. – Lund : Gleerup, 1901
 • Originaltitel: Aulularia
 • Originalspråk: Latin
 • Likspökets tjugufem berättelser : indiska sagor / översatta af Hilding Andersson. – Göteborg : Wettergren & Kerber, 1902. – (Göteborgs K. Vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar. F.4: h. 4. 1902, s. 97-244)
 • Originaltitel: Vetālapañcaviṁśatikā
 • Originalspråk: Sanskrit
 • Terentius
 • Bröderna / öfversättning Hilding Andersson. – Stockholm : Geber, 1902
 • Ingår i: Världslitteraturen i urval och öfversättning 1. Antiken. – s. 341-412
 • Originaltitel: Adelphi
 • Originalspråk: Latin
 • Även i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 7 Det antika dramat, Stockholm : Bonnier, 1927, s. 269-323

 • Kālidāsa
 • Urvasî och hennes hjälte : ett skådespel / översatt af Hilding Andersson. – Lund : Gleerup, 1906
 • Originalspråk: Sanskrit
 • Även i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 1 Det indiska dramat, Stockholm : Bonnier, 1927, s. 185-249

Bidrag

 • Petronius Arbiter
 • Kalaset hos Trimalchio / översättning Hilding Andersson. – Stockholm : Geber, 1902
 • Ingår i: Världslitteraturen i urval och öfversättning : 1. Antiken. – s. 494-546
 • Originaltitel: Cena Trimalchionis ur Satyricon
 • Originalspråk: Latin
 • Även utgiven separat med titel: Trimalchios middag, Stockholm : Norstedt, 1954

 • Vergilius Maro, Publius
 • Aeneiden : sjätte boken / öfversättning Hilding Andersson. – Stockholm : Geber, 1902
 • Ingår i: Världslitteraturen i urval och öfversättning 1. Antiken. – s. 435-460
 • Originalspråk: Latin
 • Plautus, Titus Maccius
 • Den välbelönade slaven / översättning Hilding Andersson. – Stockholm : Bonnier, 1927
 • Ingår i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 7 Det antika dramat II. – s. 155-206
 • Originaltitel: Epidicus
 • Originalspråk: Latin