Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Holger Petersen Dyggve

Urval

Språkurval

Alla

Om Holger Petersen Dyggve

 • Ekelöf, Gunnar
 • Purgerad Rabelais : rec. av François Rabelais: Den store Gargantuas förskräckliga leverne ; Pantagruel
 • Ingår i: BLM. – 1946, s. 70-72
 • Även i: Gunnar Ekelöf: Kritiker i BLM, Enskede : Gunnar Ekelöf-sällskapet, 2003, s. 183-185

 • Långfors, Arthur
 • Holger Petersen Dyggve : In memoriam
 • Ingår i: Neuphilologische Mitteilungen (Helsingfors. – 1954, LV: 7-8, s. 241-244
 • Kraemer, Erik von
 • Holger Petersen Dyggve : minnestal hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens sammanträde den 21 maj 1962
 • Ingår i: Societas Scientiarum Fennica (Helsingfors). – Årsbok – Vuosikirja XLI C N:o 1, s. 4-14
 • Järv, Harry
 • Efterord till Franςois Rabelais: Den store Gargantuas förskräckliga leverne. – Stockholm : Atlantis, 1980
 • Ingår i: Franςois Rabelais: Den store Gargantuas förskräckliga leverne. – s. 267-273
 • Väisänen, Maija
 • Petersen Dyggve, Holger. – Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden, 2006
 • Ingår i: Kansallisbiografia [Nationalbiografi]. – 7: Negri – Pöysti, s. 656-657

Översättningar i bokform

 • Rabelais, François
 • Den store Gargantuas förskräckliga leverne / översättning från franskan av Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Fahlcrantz & Gumælius, 1945
 • Originaltitel: La vie très horrifique du grand Gargantua père de Pantagruel
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1534
 • Nya upplagor: Stockholm : Fahlcrantz & Gumælius, 1945, 1951 ; Stockholm : Atlantis, 1980 ; Höganäs : [Bra böcker], 1983
 • Rabelais, François
 • Pantagruel, de törstigas konung / översättning från franskan av Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Fahlcrantz & Gumælius, 1945
 • Originaltitel: Pantagruel
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1532
 • Nya upplagor: Stockholm : Atlantis, 1981
 • Rabelais, François
 • Gyckelmakaren Panurge och hans giftasfunderingar / översättning från franskan av Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Fahlcrantz & Gumælius, 1946
 • Originaltitel: Le tiers livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1552
 • Nya upplagor: Stockholm : Atlantis, 1982
 • Rabelais, François
 • Den märkvärdiga resan till Bacbuc / översättning från franskan av Holger Petersen Dyggve ; med teckningar av Gustave Doré. – Stockholm : Fahlcrantz & Gumælius, 1948
 • Originaltitel: Le quart livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1552
 • Nya upplagor: Stockholm : Atlantis, 1984
 • Rabelais, François
 • Den gudomliga flaskans orakel / översättning från franskan av Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Fahlcrantz & Gumælius, 1949
 • Originaltitel: Le cinquiesïe et dernier livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1564
 • Nya upplagor: Stockholm : Atlantis, 1985
 • Äktenskapets femton fröjder / översättning från franskan av Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Fahlcrantz & Gumælius, 1951
 • Originaltitel: Les 15 joies de mariage
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1400-tal
 • Brantôme, Pierre de Bourdeille
 • Högförnäma damer / översättning från franskan av Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Almqvist & Wiksell/Geber, 1954
 • Originaltitel: Les vies des dames illustres
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1722
 • Margareta av Navarra
 • Heptameron : en samling noveller / författade av drottning Margareta av Navarra ; översättning av Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1954
 • Originaltitel: Heptaméron
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1559
 • Innehåll:

  Prolog ; Första dagen: 1-10 historien ; Andra dagen: Prolog ; 11-20 historien ; Tredje dagen: Prolog , 21-30 historien ; Fjärde dagen: Prolog ; 31-40 historien ; Femte dagen: Prolog; 41-50 historien ; Sjätte dagen: Prolog 51-60 historien ; Sjunde dagen: Prolog ; 61-70 historien ; Åttonde dagen: Prolog ; 71-72 historiren

 • Rabelais, François
 • Rabelais / i urval av Victor Svanberg ; till svenska av Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Prisma, 1966
 • Originalspråk: Franska
 • Innehåll:

  ur Pantagruel, de törstigas konung ; ur Den store Gargantuas förskräckliga leverne ; ur Gyckelmakaren Panurge och hans giftasfunderingar ; ur Den märkvärdiga resan till Bacbuc

Bidrag

 • Rabelais, François
 • Huru Panurge köpte avlat och gifte bort gamla käringar och om några processer han förde i Paris : utdrag ur Gyckelmakaren Panurge och hans giftasfunderingar / översättning Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Hökerberg, 1946
 • Ingår i: När skalkar locka.... – s. 258-262
 • Originalspråk: Franska
 • Margareta av Navarra
 • Inledningen till Heptameron / översättning Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : En bok för alla, 1998
 • Ingår i: Salongsliv. – s. 23-28
 • Originalspråk: Franska