Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Johan David Valerius

Urval

Språkurval

Alla

Om Johan David Valerius

 • Manderström, Ludvig
 • Inträdes-tal hållet i Svenska akademien den 20 december 1853. – Stockholm, 1854
 • Beskow, Bernhard von
 • Johan David Valerius : minnesteckning : (företal till Valerii samlade skrifter). – Stockholm, 1855
 • Johan David Valerius. – Lund : Gleerup, 1881
 • Ingår i: Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död 3, Svenska vitterheten under Gustaf IV Adolfs regering, 1796-1808. – s. 305-306

Mer information

 • Valerius, Johan David. – Stockholm : Bonnier, 1906
 • Ingår i: Svenskt biografiskt handlexikon. – Bd. II, s. 682-683

Mer information

 • Wieselgren, Peter
 • Johan David Valerius
 • Ingår i: Svensk Tidskrift. – 19(1929), s. 616-617

Översättningar i bokform

 • Morel de Chédeville, Étienne
 • Panurge på Lantern-ön : opera i 3 acter / öfversättning Johan David Valerius ; musik André Ernest Modeste Grétry. – Stockholm : tryckt hos Johan Pehr Lindh, 1799
 • Originaltitel: Panurge dans l'île des lanternes
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1785
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 312, nr. 1841

 • Belloy, Pierre Laurent de
 • Gaston och Bayard : tragedie i 5 acter / öfversättning Johan David Valerius. – Stockholm : tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren, 1801
 • Originaltitel: Gaston et Bayard : tragédie en cinq actes et en vers
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1771
 • Se även:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 226, nr. 1024

 • Guy, Jean Henri
 • Anakreon på Samos : lyriskt skådespel i 3 akter / öfversättning Johan David Valerius ; musik André Ernest Modeste Grétry. – Stockholm : tryckt i kongl. tryckeriet, 1803
 • Originaltitel: Anacréon chez Polycrate
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1796
 • Se även:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 127, nr. 76

 • Voltaire
 • Mahomet : tragedi i 5 akter / öfversättning af J.D. Valerius. – Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1806
 • Originaltitel: Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1736
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 280, nr. 1541

 • Lucanus
 • Massilias belägring / öfversättning af Johan David Valerius. – Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1827
 • Originaltitel: Pharsalia
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 61 e.Kr.
 • Aposteln Pauli bref till korinthierne, galaterne, ephesierne, philippenserne, kolossäerne, thessalonikerne, Timotheus, Titus och Philemon / i försökt ny öfversättning af Johan David Valerius. – Upsala : S.P. Leffler, 1843
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Ej i Libris: Se: Svenskt boklexikon senare delen s. 745 och KB:s gamla katalog "Plåten"  -  Bygdén: Svenskt anonym- och pseudonymlexikon, Upsala, 1898-1905, I. sp. 112

Otryckta pjäsöversättningar

 • Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de
 • Barberaren i Sevilla : opera comique i 4 akter / öfversatt från en fransk tolkning af Johan David Valerius ; musik Giovanni Paisiello
 • Theatern i Arsenalen 8/6 1797
 • Originaltitel: Il barbiere di Seviglia ovvero la perecauzione inutile
 • Originalspråk: Italienska
 • Titel på källspråksutgåva: Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile : comédie en 4 actes
 • Källtitelns språk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1782
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 136, nr. 155

 • Piccinni, Giuseppe Maria
 • Den föregifne lorden : operett i 2 akter / öfversatt af Johan David Valerius ; musik Nicolò Piccinni
 • Theatern i Arsenalen 16/11 1798
 • Originaltitel: Le faux lord
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1783
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 217-218, nr. 947

 • Framéry, Nicolas Étienne
 • Prinsessan af Zamora : opera comique i 3 akter / öfversatt af Johan David Valerius ; musik Giovanni Paisello
 • Theatern i Arsenalen 10/10 1799
 • Originaltitel: L'Infante de Zamora
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1779
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 318, nr. 1901

 • Voltaire
 • Tancrède : tragedi i 5 akter / öfversatt af Johan David Valerius
 • Theatern i Arsenalen 3/4 1799
 • Originaltitel: Tancrède
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1760
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 362, nr. 2317

 • Hoffman, François Benoît
 • Den unge betjenten : komedi med sång i 1 akt / öfversatt af Johan David Valerius ; musik Jean Pierre Solié
 • Theatern i Arsenalen 14/11 1799
 • Originaltitel: Le Jockey
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1796
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 377, nr. 2451

 • Desfontaines de Lavallée (pseud. för François Georges Fouques-Deshayes)
 • Den unga bruden : komedi med sång i 3 akter / öfversatt af Johan David Valerius ; musik Jean Paul Égide Martini
 • Theatern i Operahuset 6/6 1799
 • Originaltitel: Le Droit du seigneur
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1783
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 377, nr. 2452

 • Hoffman, François Benoît
 • Hemligheten : operett (komedi med sång) i 1 akt / öfversatt af Johan David Valerius ; musik Jean Pierre Solié
 • Theatern i Operahuset 19/6 1800
 • Originaltitel: Le secret
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1796
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 237, nr. 1137

 • Pigault-Lebrun
 • Major Palmer : dram med sång i 3 akter / öfversatt af Johan David Valerius ; musik Antonio Bartolomeo Bruni
 • Theatern i Operahuset 19/9 1800
 • Originaltitel: Le Major Palmer
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1797
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 280, nr. 1543

 • Monvel (pseud. för Jacques Marie Boutet)
 • Philippe och Georgette : komedi med sång i 1 akt / öfversatt af Johan David Valerius ; musik Nicolas Dalayrac
 • Theatern i Arsenalen 28/1 1800
 • Originaltitel: Philippe et Georgette
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1791
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 315, nr. 1867

 • Marsollier des Vivetières, Benoît Joseph
 • Fatima eller den persiska slafvinnan : komedi med sång i 1 akt / öfversatt af Johan David Valerius ; musik Nicolas Dalayrac
 • Theatern i Operahuset 19/10 1801
 • Originaltitel: Gulnare ou l'esclave persane
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1798
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 203, nr. 805

 • Molière
 • Läkaren mot sin vilja : komedi i 3 akter / öfversatt af Johan David Valerius
 • Theatern i Arsenalen 28/10 1801
 • Originaltitel: Le Médecin malgré lui
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1666
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 277, nr. 1525

 • Bouilly, Jean Nicolas
 • Descartes : historiskt skådespel i 2 akter / öfversatt af Johan David Valerius
 • Theatern i Arsenalen 3/3 1802
 • Originaltitel: René Descartes
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1796
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 163, nr. 403

 • Duval, Alexandre Vincent Pineu
 • Morbrodren dräng : komedi med sång i 1 akt / öfversatt af Johan David Valerius ; musik Dominique della Maria
 • Theatern i Arsenalen 10/8 1802
 • Originaltitel: L'oncle valet
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1798
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 294, nr. 1673

 • Gosse, Étienne
 • Poeten i sitt hus : komedi med sång i 1 akt / öfversatt af Johan David Valerius ; musik Antonio Bartolomeo Bruni
 • Theatern i Arsenalen 19/3 1802
 • Originaltitel: L'Auteur dans sans ménage
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1799
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 316, nr. 1877

 • Boissel de Monville, Thomas Charles Gaston
 • Den nya Don Quichotte : komedi med sång i 2 akter / öfversatt af Johan David Valerius ; musik Stanislas Champein
 • Theatern i Arsenalen 16/11 1804
 • Originaltitel: Le nouveau Don Quichotte
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1804
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 301, nr. 1738

 • Kotzebue, August von
 • Hugo Grotius eller Erkänsla och pligt : dram i 4 akter / öfversatt af Johan David Valerius
 • Theatern i Arsenalen 6/3 1805
 • Originaltitel: Hugo Grotius
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1803
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 243-244, nr. 1196

 • Hoffman, François Benoît
 • Slottet Montenero : dram med sång i 3 akter / öfversatt af Johan David Valerius ; musik Nicolas Dalayrac
 • Theatern i Operahuset 16/12 1805
 • Originaltitel: Léon ou Le château de Monténéro
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1798
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 344, nr. 2154

 • Picard, Louis Benoît
 • Småstaden : komedi i 4 akter / öfversatt af Johan David Valerius
 • Theatern i Arsenalen 11/10 1809
 • Originaltitel: La petite ville
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1801
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 345, nr. 2171

 • Raynouard, François Juste Marie
 • Tempelherrarne : tragedi i 5 akter / öfversatt af Johan David Valerius
 • Theatern i Arsenalen 28/10 1809
 • Originaltitel: Les Templiers
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1805
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 363, nr. 2333

 • Voltaire
 • Merope : tragedi på vers i 5 akter / öfversatt af Johan David Valerius
 • Theatern i Operahuset 1/12 1815
 • Originaltitel: La Mérope française
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1743
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 287, nr. 1608

 • Saint-Just, Claude de
 • Johan af Paris : opera comique i 2 akter / öfversatt af Johan David Valerius ; musik François-Adrien Boieldieu
 • Theatern i Operahuset 21/5 1819
 • Originaltitel: Jean de Paris
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1812
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 256, nr. 1312

 • Müllner, Adolph
 • Skulden : sorgespel på vers i 4 akter / öfversatt af Johan David Valerius
 • Theatern i Operahuset 17/5 1830
 • Originaltitel: Die Schuld
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1813
 • Källa:  F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 341, nr. 2135