Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Johan Eric Remmer

Urval

Språkurval

Alla

Översättningar i bokform

 • Nejderne omkring Paris / öfversättning af Johan Remmer. – Stockholm : tryckt hos Joh. Pehr Lindh, 1807
 • Originalspråk: Franska
 • Destouches (pseud. för Néricault, Philippe Destouches)
 • Den högfärdige : komedi på vers i 5 akter / öfversättning, af J. Remmer. – Stockholm : tryckt hos Olof Grahn, 1818
 • Originaltitel: Le glorieux
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1732
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 247, nr. 1230

 • Bouilly, Jean Nicolas & Pain, Joseph Marie
 • Fanchon, eller Lyrspelerskan : komedi i 3 akter, blandad med vaudeviller / öfversättning Johan Eric Remmer ; musik Friedrich Heinrich Himmel. – Stockholm : tryckt hos Fr.B. Nestius, 1820
 • Originaltitel: Fanchon la vielleuse
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1803
 • Nya upplagor: Stockholm : tryckt hos Fr. B. Nestius, 1822
 • Se även: Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 201, nr. 781 (på tyska öfversatt af Kotzebue (Fanchon das Leyermädchen) och derifrån på svenska af J. E. Remmer)

 • Molière
 • Tartuffe : comedi i 5 acter på vers / öfversatt af J. Remmer. – Stockholm : tryckt hos Olof Grahn, 1821
 • Originaltitel: Le Tartuffe, ou l'Imposteur
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1664
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 363, nr. 2329

 • Romani, Felice
 • Turken i Italien : opera buffa i 2 akter / efter italienskan öfversatt af Johan Eric Remmer ; musik Gioachino Rossini. – Stockholm : tryckt hos Fr. B. Nestius, 1824
 • Originaltitel: Il turco in Italia
 • Originalspråk: Italienska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1814
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 372, nr. 2403

 • Roger, Jean François & Creuzé de Lesser, Augustin François
 • Den höge rivalen, eller Lika mot lika : komedi 3 akter / öfversättning från franska af Johan Eric Remmer. – Stockholm : Tryckt hos direct. Henrik And. Nordström, 1827
 • Originaltitel: La revanche
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1809
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 247, nr. 1229

 • Andrieux, François Guillaume Jean Stanislas
 • Den föregifne döde : comedi i 3 akter på vers / öfversatt af J. Remmer. – Stockholm : tryckt hos Fr. B. Nestius, 1828
 • Originaltitel: Les étourdis ou le mort supposé
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1787
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 305, nr. 1770

 • Voltaire
 • Cesars död : tragedi i 3 akter, / öfversatt af J. Remmer. – Stockholm : Tryckt hos Johan Hörberg, 1829
 • Originaltitel: La mort de César
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1735
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 152, nr. 303

 • Planard, François Antoine Eugène de
 • Marie, eller Bröllops-dagen : opera-komik i 3 akter / öfversatt af J. E. Remmer ; musik Ferdinand Hérold. – Stockholm, 1832
 • Originaltitel: Marie (Almédon ou le Monde renversé)
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1826
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 283, nr. 1573

 • Förstånds-katekes innehållande korta berättelser och undervisningar för att leda barns första begrepp och moralkänsla / öfversättning af J. E. Remmer. – Stockholm : J.A. Probst, 1833
 • Originalspråk: Franska

Bidrag

 • Desforges, Pierre Jean Baptiste Choudard
 • Den svartsjuka hustrun : komedi på vers i 5 akter / öfversatt af Johan Eric Remmer. – Stockholm : Cederborgh, 1814
 • Ingår i: Theaterstycken. – Del. 1, s. 103-220
 • Originaltitel: La femme jalouse
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1785
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 355, nr. 2265

 • Fabre d'Eglantine, Philippe François Nazaire
 • Bref-intrigen : komedi i 5 akter på vers / öfversättning Johan Eric Remmer. – Stockholm : Tryckt hos Fredrik Cederborgh & comp, 1814
 • Ingår i: Theaterstycken. – Del. 1, s. 5-102
 • Originaltitel: L'intrigue épistolaire
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1792
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 148, nr. 266

 • Étienne, Charles Guillaume
 • Bruis och Palapratden : komedi i 1 akt på vers / öfversättning af Johan Eric Remmer. – Stockholm : Tryckt hos Fredrik Cederborgh & comp, 1814
 • Ingår i: Theaterstycken. – Del. 1, s. 225-268
 • Originaltitel: Bruis et Palaprat
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1807
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 149, nr. 276

 • Charlemagne, Armand
 • Arfvet, eller De sönderslagna glasögonen : komedi på vers i 3 akter / öfversatt af J. E. Remmer. – Stockholm : Tryckt hos Fr. Cederborgh & comp., 1815
 • Ingår i: Theaterstycken. – Del. 2, s.
 • Originaltitel: Le testament de l'oncle ou les lunettes cassées
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1806
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 130, nr. 103

 • Collin d'Harleville, Jean François
 • Optimisten, eller den förnöjsamme : komedi på vers i 5 akter / öfversatt af J. E. Remmer. – Stockholm : Tryckt hos Fr. Cederborgh & comp., 1815
 • Ingår i: Theaterstycken. – Del. 2, s.
 • Originaltitel: L'optimiste ou l'homme toujours content
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1788
 • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 309, nr. 1814

Otryckta pjäsöversättningar

 • Longchamps, Charles de
 • Den förbättrade förföraren : komedi på vers i 3 akter / öfversatt af J. E. Remmer
 • Theatern i Arsenalen 11/9 1807
 • Originaltitel: Le séducteur amoureaux
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1803
 • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 217, nr. 945

 • Picard, Louis Benoît
 • Den gamle skådespelaren : komedi i 1 akt / öfversatt af J. E. Remmer
 • Theatern i Arsenalen 29/9 1807
 • Originaltitel: Le vieux comédien
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1803
 • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 226, nr. 1019

 • Picard, Louis Benoît
 • Herr Sinker eller hvad tiden går fort : komedi i 1 akt / öfversatt af J. E. Remmer
 • Theatern i Arsenalen 14/4 1807
 • Originaltitel: Monsieur Musard ou comme les temps passe
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1803
 • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 239, nr. 1157

 • Dumaniant, M. (Antoine-Jean)
 • Den lille gyckelmakaren eller Spöket i slottet Beausol : komedi i 3 akter efter Kotzebue / öfversatt af J. E. Remmer
 • Theatern i Arsenalen 21/8 1808
 • Originaltitel: L'Espiègle et le dormeur ou le Revenant du château de Beausol
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1806
 • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 384 nr. 2519

 • Kotzebue, August von
 • De engelska varorna : fars i 2 akter / öfversatt af J. E. Remmer
 • Theatern i Arsenalen 8/10 1816
 • Originaltitel: Die englischen Waaren
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1809
 • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 190, nr. 668

 • Épagny, Jean Baptiste Rose Bonaventure Violet d'
 • Lyx och obestånd : komedi på vers i 5 akter / öfversatt af J. E. Remmer
 • Djurgårds-theatern 16/9 1839
 • Originaltitel: Luxe et indigence, ou le Ménage parisien
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1824
 • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 277 nr. 1520

 • Delavigne, Casimir
 • Marino Faliero : tragedi på vers i 5 akter / öfversatt af J. E. Remmer
 • Theatern i Operahuset 3/1 1842
 • Originaltitel: Marino Faliero
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1829
 • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 284 nr. 1579