Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Lorenzo Hammarsköld

Urval

Språkurval

Alla

Om Lorenzo Hammarsköld

 • Ekelund, Jakob
 • Minnesteckning
 • Ingår i: Svenskt Pantheon. – 1833: häfte 10, s. 3-56
 • Dagen före drabbningen eller Nya skolan och dess män i sin uppkomst och sina förberedelser 1802-1810 : ur Hammarsköldska brefvexlingen, Sällskapet V. V:s handlingar m.m. ... / inledning och kommentarier af Rudolf Hjärne. – Stockholm : Beckman, 1882

Mer information

 • Bref rörande nya skolans historia 1810-1811 / med anmärkningar utgivna af Gudmund Frunck. – Upsala, 1886-1903. – (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet ; 9)

Mer information

 • Frunck, Gudmund
 • Bidrag till kännedomen om nya skolans förberedelser och första utveckling (till år 1811). – Stockholm, 1889
 • Ljunggren, Torsten
 • Lorenzo Hammarsköld som kritiker : med särskild hänsyn till hans förhållande till Tegnér. – Lund : Gleerup, 1952
 • Frykenstedt, Holger
 • Lars (Lorenzo) Hammarsköld
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 18 (1969-1971), s. 165-171
 • Innehåll:

  Se fulltext

Skrifter av Lorenzo Hammarsköld

 • Hammarsköld, Lorenzo
 • Försök öfver konsten att öfversätta poemer : skaldebref ; imitation efter Horatii epistel till Pisonerna. – Stockholm : tryckt hos C. Fr. Marquard, 1807
 • Hammarsköld, Lorenzo
 • [Rec. av] Virigilii Æneis, Bucolica och Georgica, samt Horatii Epistel om Skaldekonsten : öfversatt af Gudm. J. Adlerbeth. – Stockholm : Carl Delén, 1810-1811
 • Ingår i: Lyceum. – 1810, första häftet, s. 69–95 ; 1811, andra häftet, s. 34–57
 • Innehåll:

  Se fulltext

 • Läsning i hvarjehanda : del. 1-2 / utgifven af L. Hammarsköld. – Skara : hos F.J. Leverentz, 1810
 • Originalspråk: Tyska

Mer information

 • Hammarsköld, Lorenzo
 • Poetiska studier. – Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1813
 • s. 183-185: Försök öfver konsten att öfversätta Poemer - Skaldebref

Översättningar i bokform

 • Ast, Friedrich
 • Öfversigt af poesiens historia / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt i Marquardska tryckeriet, 1810
 • Originalspråk: Tyska
 • Meiners, Christoph
 • Svåra bevis emot judarna : ur Meiners afhandling über den Handel und die Gewerbe der Völker des Mittelalters / öfversättning (sannolikt) af Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckta hos Fr. Cederborgh & comp, 1815
 • Originalspråk: Tyska
 • Venturini, Carl
 • Historia om den spanska och portugisiska thronförändringen och det deraf uppkomna krig : D. 1-2 / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Elméns och Granbergs tryckeri, 1816-17
 • Originaltitel: Geschichte der spanisch-portugiesischen Thron-Umkehr und des daraus entstandenen Kriegs
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1812
 • Hermesianax
 • Fragment af Hermesianax och Platons epigrammer / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Johan Imnelius, 1819
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)

Mer information

Andra översättare

 • Per Adolf Sondén
 • Reinike Fuchs, det är en skön och nyttig dikt, full af wishet, god lärdom och lustige exempel / från plattyskan på swensk wers öfwersatt (Lorenzo Hammarsköld). – Stockholm : Tryckt hos Johan Hörberg, 1827
 • Originalspråk: Tyska

Bidrag

 • Homeros
 • Akilles berättelse till sin mor, huru han ådragit sig Agamemnons vrede : ur 1 Bok af Iliad. vers 366-413 / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 15-17
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Homeros
 • Häres besök hos Kronion, på Ida : ur 14 Bok af Iliad. vers 153-354 / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 18-30
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Homeros
 • Hymn till Afrodite / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 31-48
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Hesiodos
 • Det ondas uppkomst : ur Hes. Lärodigt kallad Värk och Dagar, vers. 46 — 105 / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 51-54
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Hesiodos
 • Hymn till Muserna : ur Teogonien, vers. 35 — 105 / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 55-59
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Anakreon
 • Oden / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 63-68
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Innehåll:

  IX. Oden. – Dufvan ; X. Oden. – Till Rosen ; XIII. Oden. – Öfver sig sjelf ; XX. Oden. – Till hans Älskarinna ; XIII Oden.  – Om Gulldet ; XXXVI. Oden. – Öfver lifvets Nöjen

 • Sofokles
 • Samtal Mellan en Vandrare och Backos, vårdande Sofokles graf ... : (Efter Dioskorides) / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 75-82
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Innehåll:

  ... Chör utur Trachinerinnerna ; En Chör och en Scen ur Antigone

 • Moschos
 • Den flyende Kärleken ; Kärleks-Joller : (I:sta Idyllen) / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 85-93
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Beskrifning på Menskans fyra åldrar ... : (ur brefvet till Pisonerna. vers 158-175 / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 97-103
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ... Till Augustus (XII. Oden - I. Bok) ; Till Lydia (XIII. Oden - I. Bok) ; Till Julia Barine (VIII. Od. - II. Bok) ; Till Neära (XV. Epod.)

 • Ovidius Naso, Publius
 • I. Elegien ... : (ur I. Lib. Amor.) / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 113-121
 • Originalspråk: Latin
 • Innehåll:

  ... V. Elegien (ur I. Lib. Am.) ; I. Elegien (ur II. Lib. Am.) ; XII. Elegien (ur II. Lib. Am.)

 • Petrarca, Francesco
 • I. Sestinen ... / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 131-137
 • Originalspråk: Italienska
 • Innehåll:

  ... I. Ballaten ; VII. Sonetten ; CII. Sonetten ; CLXXXIV. Sonetten

 • Goethe, Johann Wolfgang von
 • Sångaren ... / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 143-154
 • Originalspråk: Tyska
 • Innehåll:

  ... Min Gudinna ; Slutet af Torqvato Tassos Monolog (i 5:te Scen. IV. Act.) ; Elegi ; Epigram ; Våren

 • Tieck, Ludwig
 • Sång om Rosen ; Sång om Liljan / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
 • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 158-163
 • Originalspråk: Tyska
 • Matthisson, Friedrich von
 • Eleonora / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Strängnäs : tryckt hos Carl Eric Ekmarck, 1813
 • Ingår i: Klytia. – s. 40
 • Originalspråk: Tyska
 • Meleager
 • Epigrammer / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 143
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Bakchylides
 • Dithyramb / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 143-144
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
 • Dante Alighieri
 • Francesca och Paolo / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 144-146
 • Originalspråk: Italienska
 • Metastasio, Pietro
 • Skilsmessan / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 146-147
 • Originalspråk: Italienska
 • Robin Grey : efter en gammal Engelsk Folkvisa / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 148-149
 • Originalspråk: Engelska
 • Min Cittra : visa från Frankrike / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 149
 • Originalspråk: Franska
 • Herder, Johann Gottfried
 • En helig galenskap är älskarens vanvett / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 149-150
 • Originalspråk: Tyska
 • Goethe, Johann Wolfgang von
 • Spinnerskan ; Sångaren ; Sång : Elegi / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 150-154
 • Originalspråk: Tyska
 • Novalis
 • Flickornas klagan / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 154-155
 • Originalspråk: Tyska
 • Schlegel, Friedrich
 • Skämtets Anor ; Erinran ; Klagan / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 155-160
 • Originalspråk: Tyska
 • Schiller, Friedrich von
 • Soldat-sång / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 160-161
 • Originalspråk: Tyska
 • Schlegel, August Wilhelm
 • Sankt Lukas / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 161-165
 • Originalspråk: Tyska
 • Oehlenschläger, Adam
 • Den gamle Kämpen Cometes ; Dryckes-sång / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 165-168
 • Originalspråk: Danska
 • Schack von Staffeldt
 • Vid Hafs-stranden / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 168-169
 • Originalspråk: Danska
 • Tieck, Ludwig
 • Den goda Smakens Qvarn / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
 • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 169-171
 • Originalspråk: Tyska