Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Nils Hufwedsson Dal

Urval

Språkurval

Alla

Översättningar i bokform

 • Bacon, Francis
 • Lord Verulams Vprichtiga utlåtelser, angående sedor, regering och hushåll: eller Kärnan af alt / öfversatt af N.H.D. (Nils Hufwedsson Dal). – Stockholm : Henr. Christop. Merckell, kongl. boktr. i stor-furstendömet Finnland, 1726 1727
 • Originalspråk: Engelska
 • Loccenius, Johannes
 • Swenske och göthiske gamle handlingar / öfversatt af Nils Hufwedsson Dal. – Stockholm : tryckt hos Benj. G. Schneider, 1728
 • Originalspråk: Latin
 • Bacon, Francis
 • Lord Verulams Påminnelser, wid förefallande måhl, : i anledning af utsökta wisza kärnspråk, utur konung Salomos böcker / öfversatt af N.H.D. (Nils Hufwedsson Dal). – Stockholm : tryckt hos Joh. L. Horrn, 1729
 • Originalspråk: Engelska
 • Nepos, Cornelius
 • Cornelius Nepos Om the grekiska och andra förtreffeliga hjeltars lefwerne och bedrifter : then swenska studerande vngdomen, och them, som äro älskare af historien, til tjenst och nytto / på swensko öfwersatt af Nils Hufwedsson Dal och Johan Bäckström. – Stockholm : tryckt hos Benj. Gottl. Schneider, 1730
 • Originaltitel: Vitæ excellentium imperatorum
 • Originalspråk: Latin
 • Rüdling, Johann Georg
 • Det i flor stående Stockholm, eller Korteligen författad beskrifning öfwer den nu för tiden widt-berömda kongl. swenska residence- hufwud- och handels-staden Stockholm, alt ifrån desz begynnelse in til närwarande tid, : vtur åtskilliga tro-wärdiga historie-böcker och gamla monumenter, med flit och mycken möda sammandragen, samt dem, som älskare äro af historier och antiquiteter, / öfversatt af Nils Hufwedsson Dal. – Stockholm, 1731
 • Originalspråk: Tyska
 • Mun, Thomas
 • Englands fördel och winning, genom utländska handelen utförligen förklarad / i swenska språket öfwersatt utaf N.H.D. (Nils Hufwedsson Dal). – Stockholm, 1732
 • Originaltitel: England's treasure by forraign trade, or, The balance of our forraign trade is the rule of our treasure.
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1628
 • Schefferus, Johannes
 • Swenska folkets äro-minne / öfversatt af Nils Hufwedsson Dal. – Stockholm : tryckt och vplagt vti Jacob Schneidlers boktryckeri, 1733
 • Originaltitel: Svecia literata seu de scriptis & scriptoribus gentis Sveciæ
 • Originalspråk: Latin
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1680
 • Bacon, Francis
 • Riddarens Francis Bacons Betraktelser : 1. Om spådomar ; 2. Om all tings förwandling ; 3. Huru en må tiltaga i thet goda / öfversatt af N.H.D. (Nils Hufwedsson Dal). – Stockholm : tryckt och uplagt i And. Gräszlers boktryckeri, 1736
 • Originalspråk: Engelska
 • Plutarchos
 • Rådslag om barna-tuchtan / i swenskan satt af N:HD. (Nils Hufwedsson Dal). – Stockholm : vplagdt med Joh. L. Horrn, 1738
 • Originaltitel: Libello de paedagogia
 • Originalspråk: Grekiska (klassisk)