Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Oscar Heinrich Dumrath

Urval

Språkurval

Alla

Översättningar i bokform

 • Johnston, James Finlay Weir
 • Hvardagslifvets kemi / ny öfversättning af O. H. Dumrath. – Stockholm : Ad. Bonnier, 1882
 • Originaltitel: The Chemistry of Common Life
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Vardagslivets kemi
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1851-55

Mer information

Andra översättare

 • Oskar Heinrich Dumrath
 • Esmarch, Friedrich
 • Den första hjelpen vid plötsliga olyckshändelser / öfversatt af O. H. D. Dumrath. – Stockholm : Ad. Bonnier, 1883. – (Ad. Bonniers allmännyttiga Handböcker ; 5)
 • Originaltitel: Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1882
 • Reclam, Carl (Karl)
 • Menniskokroppen : dess byggnad och lif : populära föredrag / öfversatt och omarbetad af O. H. Dumrath. – Stockholm : Ad. Bonnier, 1884
 • Originaltitel: Der Leib des Menschen, dessen Bau und Leben
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: Människokroppen
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
 • Krafft-Ebing, Richard von
 • Om friska och sjuka nerver / öfversättning af O. H. Dumrath. – Stockholm : J. Seligmann & K., 1885
 • Originaltitel: Über gesunde und kranke Nerven
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1885
 • Bleibtreu, Karl
 • Paradoxer i konventionella nutidslögner / öfversätting af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Ad. Bonnier, 1885
 • Originaltitel: Paradoxe der conventionellen Lügen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1885
 • Tolstoj, Lev Nikolaevič
 • Kosackerna / öfversatt af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : W. Billes Bokförlags-aktiebolag, 1886
 • Originaltitel: Kazaki
 • Originalspråk: Ryska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1863
 • Nya upplagor: Stockholm : Bille, 1903, 1910
 • Även som följetong i Aftonbladet 1/5 - 8/6 1886

 • Falb, Rudolf
 • Stormar och jordbäfningar / öfversatt från tyskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Ad. Bonnier, 1887. – (Populärt vetenskapligt Bibliotek ; 5)
 • Originaltitel: Grundzüge zu einer Theorie der Erdbeben und Vulcanausbrüche
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
 • Hardy, Edward John
 • Konsten att vara lycklig fastän gift / öfversatt efter engelska upplagan af O. H. Dumrath. – Stockholm : J. Seligmann, 1887
 • Originaltitel: How to be Happy Though Married : Being a Handbook to Marriage
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
 • Weber, Richard
 • Hypokondri och inbillade sjukdomar : populärt skildrade / öfversättning af O. H. Dumrath. – Stockholm : Geber, 1887
 • Originaltitel: Hypochondrie und eingebildete Krankheiten
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1887

Mer information

Andra översättare

 • Oskar Heinrich Dumrath
 • Lindau, Paul
 • Berlin i våra dagar / öfversättning af O. H. D (Oscar Dumrath). – Stockholm : Bonnier, 1887
 • Originaltitel: Arme Mädchen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1887
 • Ett utdrag ur romanen "Fattiga flickor" även i: Aftonbladet 1/7 - 26/8 1887

 • Cadol, Edouard
 • Angèle / öfversatt från franskan af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Bonnier, 1887. – (Adolf Bonniers Romanbibliotek ; 33)
 • Originalspråk: Franska
 • Du Boisgobey, Fortuné
 • Ett giftermål af böjelse / öfversättnig från franskan af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Bonnier, 1888. – (Adolf Bonniers romanbibliotek ; 36)
 • Originaltitel: Mariage d'inclination
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
 • Lubbock, John
 • Lifvets fröjder / fri öfversättning och bearbetning från engelska originalets sjette upplaga af O.H.D. – Stockholm : I. Marcus, 1888-89
 • Originaltitel: The pleasures of life
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1887-88
 • Mackenzie, Morell
 • Fredrik den ädles dödsbringande sjukdom / öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Nordin & Josephson, 1888
 • Originaltitel: The fatal illness of Frederick the Noble
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
 • Kejsar Fredrik III:s sjukdom / framställd efter officiella källor och efter de i departementet för det kungliga huset nedlagda berättelserna af läkarne prof. Bardeleben ... ; öfversatt af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Nordin & Josephson, 1888
 • Originaltitel: Die Krankheit Kaiser Friedrichs des Dritten
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
 • Howells, William Dean
 • Marcia : roman / af William D. Howells ; öfversatt från engelskan af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Aftonbladet, 1888
 • Originalspråk: Engelska
 • Även som följetong i Aftonbladet 2/1 - 5/9 1888

 • Krafft-Ebing, Richard von
 • En studie på hypnotismens område / öfversatt af O. H. Dumrath. – Stockholm : H. Geber, 1888
 • Originaltitel: Eine experimentelle Studie auf dem Gebiete des Hypnotismus
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
 • Hardy, Edward John
 • Qvinnans fem Gåfvor : en bok för flickor och qvinnor / öfversättning Oscar Heinrich Dumrath. – Stockholm : J. Seligmann, 1889
 • Originaltitel: The five talents of woman : a book for girls and women
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Kvinnans fem gåvor
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
 • Mantegazza, Paolo
 • Konsten att icke blifva sjuk / öfversatt af O. H. Dumrath. – Stockholm : Ad. Bonnier, 1889. – (Adolf Bonniers allmännyttiga handböcker ; 12)
 • Originalspråk: Italienska
 • Nussbaum, Johann Nepomuk von
 • Läkemedel för nerverna / öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Ad. Bonnier, 1889. – (Adolf Bonniers allmännyttiga handböcker ; 10)
 • Originaltitel: Neue Heilmittel für Nerven
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
 • Michaelis, J.
 • Rådgifvare för hjertlidande i sextio hufvudregler / öfversättning af O. H. Dumrath. – Stockholm : Ad. Bonnier, 1889. – (Adolf Bonniers allmännyttiga handböcker ; 11)
 • Originalspråk: Tyska
 • Forel, August
 • Hypnotismen, dess betydelse och utöfvande / öfversatt från tyskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : H. Geber, 1890
 • Originaltitel: Der Hypnotismus
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1889
 • Montefiore, Arthur
 • Henry M. Stanley : afrikaforskaren / öfversättning ... af O. H. Dumrath. – Stockholm : Seligmann, 1890
 • Originaltitel: Henry M. Stanley: The African Explorer
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1889

Mer information

Andra översättare

 • Oskar Heinrich Dumrath
 • Ribot, Théodule
 • Minnets sjukdomar / efter originalets 6. upplaga öfversatt af O. H. Dumrath. – Stockholm : H. Geber, 1890
 • Originaltitel: Les Maladies de la mémoire
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1885
 • Ribot, Théodule
 • Viljans sjukdomar / efter originalets 6. upplaga öfversatt af O.H. Dumrath. – Stockholm : Geber, 1890
 • Originaltitel: Les maladies de la volonté
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1882
 • Wauters, A. J.
 • Stanleys expedition till Emin Paschas undsättning / öfversatt af O. H. Dumrath. – Stockholm : H. Geber, 1890
 • Originaltitel: Stanley au secours d'Émin-Pacha
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1890
 • Stevenson, Robert Louis
 • Arfvingen till Ballantrae / öfversatt från engelskan af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : H. Geber, 1890
 • Originaltitel: The Master of Ballantrae
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1889
 • Koch, Robert
 • Botemedel mot lungsot / öfversättning från "Deutsche medicin : Wochenschrift" af O. H. Dumrath. – Stockholm : Ad. Bonnier, 1890
 • Originaltitel: Heilmittel gegen die Tuberculose
 • Originalspråk: Tyska
 • Särtryck ur "Ute och hemma" 1890: häfte 7

 • Ribot, Théodule
 • Uppmärksamhetens psykologi / öfversättning af O.H. Dumrath. – Stockholm : Geber, 1891
 • Originaltitel: Psychologie de l'attention
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
 • Verne, Jules
 • Cæsar Cascabel / öfversatt från franskan af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Ad. Bonnier, 1891
 • Originaltitel: César Cascabel
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1890
 • Schobert, Hedwig
 • Konstnärsblod : roman / öfversatt från tyskan af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : H. Geber, 1891
 • Originaltitel: Künstlerblut
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1891
 • Ribot, Théodule
 • Personlighetens sjukdomar / efter originalets tredje upplga öfversatt af O.H. Dumrath. – Stockholm : Geber, 1892
 • Originaltitel: Les maladies de la personnalité
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1885
 • Verne, Jules
 • Mistress Branican / öfversättning från franskan af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Adolf Bonnier, 1892
 • Originaltitel: Mistress Branican
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1891
 • Brücke, Ernst
 • Våra barns lif och hälsa / öfversatt från originalets fjärde upplaga af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Ad. Bonnier, 1892
 • Originaltitel: Wie behütet man Leben und Gesundheit seiner Kinder?
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1892
 • Simon, Jules & Simon, Gustave
 • Kvinnan i tjugonde århundradet / bemyndigad öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1892
 • Originaltitel: La femme du vingtiéme siècle
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1890
 • Dillon, Emile Joseph
 • Ryssland under Alexander III / af E. B. Lanin ; öfversättning från engelskan af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Bonnier, 1892-1893
 • Originaltitel: Russian characteristics
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1892
 • Flammarion, Camille
 • Vår himmel / bearbetad öfversättning af O. H. D (Oscar Dumrath). – Stockholm : Adolf Bonnier, 1893
 • Originalspråk: Franska
 • Huret, Jules
 • Den sociala frågan : skildringar och uttalanden / samlade af Jules Huret ; översättning från franskan av O. H. Dumrath. – Stockholm : H. Geber, 1893
 • Originalspråk: Franska
 • Howitz, Frants
 • Kort sundhetslära för kvinnor / bemyndigad öfversättning från originalets tredje upplaga af O.H.D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1893
 • Originaltitel: Sundhedslære for kvinder
 • Originalspråk: Danska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1893
 • Drummond, Henry
 • Människans utveckling / öfversatt från engelskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Fr. Skoglund, 1894
 • Originaltitel: The Ascent of Man
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1894
 • Kvinnans bok : en praktisk rådgifvare för helsans och sjukdomens dagar / efter fru H. D. Adams m. fl. ; bearbetad af O. H. D (Oscar Dumrath). – Stockholm : Bonnier, 1894-1896
 • Originalspråk: Engelska
 • Kneipp, Sebastian
 • Så skolen I lefva! : vinkar och råd för friska och sjuka till att föra ett enkelt lefnadssätt / öfversättning från sjuttonde upplagan af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1894
 • Originaltitel: So sollt ihr leben!
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1889
 • Kneipp, Sebastian
 • Barnavård i friska och sjuka dagar : råd och anvisningarr / öfversatt af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : H. Geber, 1894
 • Originaltitel: Kinderpflege in gesunden und kranken Tagen : Ratschläge
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1894
 • Varigny, Charles de
 • Kvinnan i Nordamerikas förenta stater / öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Ad. Bonnier, 1894
 • Originaltitel: La Femme aux États-Unis
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1893
 • Kidd, Benjamin
 • Den sociala utvecklingen / bemyndigad öfversättning från engelska originalets 12. upplaga af O.H. Dumrath. Med en inledande afhandling Den hvita rasens framtid af Viktor Rydberg. – Stockholm : Geber, 1895
 • Originaltitel: Social evolution
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1894
 • Lubbock, John
 • Lifvets uppgift / fri öfversättning och bearbetning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : H. Geber, 1895
 • Originaltitel: The use of life
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1894
 • Kneipp, Sebastian
 • Mitt testamente till friska och sjuka / öfversatt af O. H. D. – Stockholm : H. Geber, 1895
 • Originaltitel: Mein Testament
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1894
 • Debay, Auguste
 • Äktenskapets hygien och fysiologi jämte moderns och barnets särskilda hygien / bearbetad efter originalet af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : A. I. Seelig, 1895
 • Originaltitel: Hygiène et physiologie du mariage ; Hygiène spéciale de la femme enceinte et du nouveau-né
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
 • Äktenskapet, dess betydelse för den enskilde och samhället. Ny omarbetning av Äktenskapets hygien 1905-06

 • Marbot, Marcellin de
 • General Marbots Minnen från Napoleonstiden / öfversatta från originalets 34:e upplaga af O.H. Dumrath. – Stockholm : Geber, 1896
 • Originaltitel: Mémoires du général Baron de Marbot
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1891
 • Umlauft, Friedrich
 • Lufthafvet : grunddragen af meteorologien och klimatologien populärt framställda / öfversättning af O. H. Dumrath. – Stockholm : Geber, 1896
 • Originaltitel: Das Luftmeer
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1891
 • Beard, George Miller
 • Den sexuella neurastenien : dess hygien, orsaker, symptom och behandling / efter originalets 3:dje upplaga öfversatt af O.H.D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1896
 • Originaltitel: Sexual Neurasthenia
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1884
 • Kneipp, Sebastian
 • Valda föredrag hållna inför kurgästerna i Wörishofen / öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1896
 • Originaltitel: Öffentliche Vorträge
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1892
 • Citronkuren : ett läkemedel mot akut och kronisk gikt (podagra, chiragra och s. v.) äfvensom gallsten / öfversatt från originalet 15:e upplaga af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Nordin & Josephson, 1896
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Stockholm : Ol. Hansen, 1908
 • Gladstone, W. E. (William Ewart)
 • Lifvet efter detta och människans förhållande i detsamma / öfversättning från engelska af O. H. Dumrath. – Stockholm : Seligmann, 1896
 • Originalspråk: Engelska
 • Hellwald, Friedrich von
 • Jorden och dess folk : allmän geografi / öfversättning Oscar Heinrich Dumrath. – Stockholm : C. E. Fritze's bokh., 1897-1900
 • Originaltitel: Die Erde und ihre Völker
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1876-77
 • Remusat, Claire Elisabeth Jeanne de
 • Från Napoleons hof : minnen och anteckningar / öfversatt från originalets 23:e upplaga af O. H. Dumrath. – Stockholm : Geber, 1897
 • Originaltitel: Mémoires de Madame de Rémusat
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
 • Ruskin, John
 • Huru vi skola arbeta och hushålla : tankar om nationalekonomiens första grunder : alla människovänliga arbetsgivare tillägnade / öfversättning af O. H. Dumrath. – Stockholm : Nordin & Josephson, 1897
 • Originalspråk: Engelska

Mer information

Andra översättare

 • Oskar Heinrich Dumrath
 • Ruskin, John
 • Hvad vi skola älska och vårda : tankar om naturen och uppfostran : alla vänner af naturen tillägnade / öfversättning från engelskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Nordin & Josephson, 1898
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Stockholm : Hey'l, 1900 ; Stockholm : Björck & Börjesson, 1906, 1916
 • Wallace, Alfred Russel
 • Underverkens århundrade : framgångar och missgrepp / öfversättning från engelskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Normans förlag, 1898
 • Originaltitel: The Wonderful Century : its Successes and Its Failures
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1898
 • Manacéine, Marie de
 • Sömnen och dess betydelse för lif och hälsa : dess hygien och psykologi / öfversatt från engelska af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1898
 • Originaltitel: Le Sommeil : pathologie, physiologie, hygiène, psychologie
 • Originalspråk: Franska
 • Titel på källspråksutgåva: Sleep : its physiology, pathology, hygiene, and psychology
 • Källtitelns språk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
 • Bloch, Ivan Stanislavovič
 • Framtidens krig : utdrag ur ryska statsrådet Johann von Blochs liknämnda verk / öfversättning från tyskan af O.H. Dumrath. – Stockholm : Seligmann, 1899
 • Originaltitel: Buduščaja vojna i eë ėkonomičeskie posledstvija
 • Originalspråk: Ryska
 • Titel på källspråksutgåva: Die Zukunft des Krieges
 • Källtitelns språk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1899
 • Kornig, Th. G.
 • Kyskhetens hygien / öfversättning från 4:e omarbetade och tillökade upplagan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Seligmann, 1899
 • Originaltitel: Die Hygiene der Keuschheit
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1890
 • Ruskin, John
 • Hvad vi skola tro och verka för : tankar om religion och moral : alla människokärlekens vänner tillägnade / öfversättning från engelskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Geber, 1899
 • Originalspråk: Engelska
 • Nya upplagor: Stockholm : Geber, 1910
 • Ughetti, G. B
 • Läkare och patienter emellan : en gammal läkares minnen, ordnade och utgifna / öfversatt af O. H. Dumrath. – Stockholm : Seligmann, 1899
 • Originaltitel: Medici e clienti : ricordi di un vecchio medico.
 • Originalspråk: Italienska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1898
 • Bernstein, Aaron
 • A. Bernsteins naturvetenskapliga boksamling / öfversatt och bearbetad efter 5:e originalupplagan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Bonnier, 1900-1902
 • Originaltitel: Naturwissenschaftliche Volksbücher
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1867
 • Krebbers, H. J. (Hendrik Jan)
 • Från sagolandet : berättelser ur 1001 natt / för ungdomen bearbetad under medverkan af J. Stamperius ; öfversättning från holländskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : A.V. Carlssons Bokförlags AB, 1900-1901
 • Originaltitel: Uit het wonderland : vertellingen uit de 1001 nacht
 • Originalspråk: Nederländska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1899
 • Ruskin, John
 • Hvad Venedigs stenar lära : tankar om arkitekturens förfall / öfversättning från engelskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Ferd. Hey'ls, 1900
 • Originaltitel: The Stones of Venice
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1851-53

Mer information

Andra översättare

 • Oskar Heinrich Dumrath
 • Hennig, Richard
 • Hypnotismen / bearbetad öfversättning af O. H. Dumrath. – Stockholm : Bonnier, 1901. – (Allmännyttiga Handböcker ; 18)
 • Originalspråk: Tyska
 • Sienkiewicz, Henryk
 • Familjen Polaniecki / öfversatt af O.H.D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Hey'l, 1901
 • Originaltitel: Rodzina Połanieckich
 • Originalspråk: Polska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1894
 • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1906
 • Kvinnans rådgifvare : en kortfattad, oumbärlig handbok i populär hälsovård för flickor, hustrur och mödrar / bearbetad af O.H. Dumrath. – Stockholm : Varia, 1902
 • Originalspråk: Engelska
 • Varianttitel: Kvinnans rådgivare
 • Efter Robert Sydenham Barnes "Advice to a wife" (1898) och George Carpenters "Advice to a mother" (1898)

 • Quackenbos, John Duncan
 • Hypnotismen såsom medel till själens och moralens ordnande / öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Bonnier, 1902
 • Originaltitel: Hypnotism in mental and moral culture
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1901
 • Haeckel, Ernst
 • Världsgåtorna : allmänfattliga studier öfver monistisk filosofi / bemyndigad öfversättning från tyska originalets 4:e och 5:e tusen af O.H.D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1902
 • Originaltitel: Die Welträthsel
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1895-99
 • Nya upplagor: Stockholm : Chelius, 1905
 • Veresaev, Vikentij Vikentʹevič
 • En läkares anteckningar : motgång och framgång / öfversättning af O. H. D (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1902
 • Originaltitel: Zapiski vrača
 • Originalspråk: Ryska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1900
 • Potonié, Henry
 • De smittosamma sjukdomarna och bakterierna / bearbetad öfversättning af O. H. D (Oscar Dumrath). – Stockholm : Bonnier, 1902. – (Allmännyttiga Handböcker ; 20)
 • Originalspråk: Franska
 • Hennig, Richard
 • Den moderna spiritismen / bearbetad öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Bonnier, 1902. – (Adolf Bonniers allmännyttiga handböcker ; 19)
 • Originaltitel: Der moderne Spuk- und Geisterglaube
 • Originalspråk: Tyska
 • Ruskin, John
 • Huru vi kunna göra vår lycka eller hindra den : tankar om arbetet och dess välsignelse, alla rättskaffens arbetare tillägnade / öfversättning från engelska af O. H. Dumrath. – Stockholm : Geber, 1903
 • Originaltitel: Fors clavigera
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1871-84
 • Ruskin, John
 • Ebb och flod : hvad tidens ström bringar och bortför : alla arbetare och vänner af arbetarens bästa tillägnad / öfversatt från engelskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Chelius, 1903
 • Originaltitel: Time and Tide, by Weare and Tyne
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1867
 • Hutchinson, Henry Neville
 • Folkens härskare / öfversatt och bearbetad af O. H. Dumrath. – Stockholm : Fröléen, 1904-1905
 • Originaltitel: The Living Rulers of Mankind
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1901
 • Sloane, William M.
 • Napoleon Bonaparte : en populär historisk framställning / öfversättning af O. H. Dumrath. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1904
 • Originaltitel: The Life of Napoleon Bonaparte
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1896
 • Carpenter, Edward
 • Kärlekens myndighetsålder / öfversatt af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1904
 • Originaltitel: Love's Coming of Age
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
 • Sabatier, Auguste
 • Auktoritetsreligionerna och andens religion / bemyndigad öfversättning från franskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Geber, 1904
 • Originaltitel: Religions d'autorité et la religion de l'esprit
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1903
 • Bölsche, Wilhelm
 • Människans härstamning : en skildring af människosläktets stamträd / bemyndigad öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1905
 • Originaltitel: Die Abstammung des Menschen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1904
 • Nya upplagor: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1914
 • Meyer, Max Wilhelm
 • Världens undergång / bemyndigad öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1905
 • Originaltitel: Der Untergang der Erde und die kosmischen Katastrophen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1902
 • Meyer, Max Wilhelm
 • Världens skapelse : huru världen uppstått / bemyndigad öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1905
 • Originaltitel: Das Weltgebäude
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1898
 • Forel, August
 • Den sexuella frågan : en naturvetenskaplig, psykologisk och sociologisk studie för bildade / bemyndigad öfversättning af O.H.D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1905
 • Originaltitel: Die sexuelle Frage
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1905
 • Praed, Campbell
 • Nyria / bemyndigad öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1906
 • Originaltitel: Nyria
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1904
 • Mečnikov, Ilʹja Ilʹič
 • Studier öfver människans natur : försök till en optimistisk filosofi / af Elie Metchnikoff ; bemyndigad öfversättning från 3. franska upplagan af O.H.D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1906
 • Originaltitel: Ėtjudy o prirode čeloveka
 • Originalspråk: Ryska
 • Titel på källspråksutgåva: Études sur la nature humaine
 • Källtitelns språk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1903
 • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1903
 • Francé, Raoul Heinrich
 • Växternas sinneslif / auktoriserad öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1906
 • Originaltitel: Das Sinnesleben der Pflanzen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1904
 • Forel, August
 • Sexuell etik : ett föredrag / bemyndigad öfversättning från tionde tusendet af det tyska originalet af O.H.D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1906
 • Originaltitel: Sexuelle Ethik
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1906
 • Bölsche, Wilhelm
 • Skapelsedagarna : konturer till en naturens utvecklingshistoria / bemyndigad öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1907
 • Originaltitel: Die Schöpfungstage
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1906
 • Francé, Raoul Heinrich
 • Växternas kärlekslif / bemyndigad öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1907
 • Originaltitel: Das Liebesleben der Pflanzen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1905
 • Vries, Hugo de
 • Uppkomsten af arter och bastarder : två föredrag / auktoriserad öfversättning från tyskan af O.H.D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Hugo Geber, 1907
 • Originaltitel: Befruchtung und Bastardierung
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1903
 • Lindner, Theodor
 • Historiens filosofi : den historiska utvecklingens väsen / bemyndigad öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1909
 • Originaltitel: Geschichtsphilosophie
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1901
 • Forel, August
 • Nervernas och själslifvets hygien i friskt och sjukt tillstånd / bemyndigad öfversättning från tredje tillökade upplagan af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1909
 • Originaltitel: Hygiene der Nerven und des Geistes im gesunden und kranken Zustande
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1905
 • Zola, Émile
 • Rofvet : roman / öfversatt af O. H. D (Oscar Dumrath). – Stockholm : Fröléen, 1910
 • Originaltitel: La curée
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Rovet
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1871
 • Nya upplagor: Stockholm : Fröléen & C:o., 1927
 • Zola, Émile
 • Nana : roman / öfversatt af O. H. D (Oscar Dumrath). – Stockholm : Fröléen, 1910
 • Originaltitel: Nana
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
 • Nya upplagor: Stockholm : Fröléen & C:o., 1927
 • Zola, Émile
 • Krogen : roman / öfversatt af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Fröléen, 1910
 • Originaltitel: L'assommoir
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1877
 • Nya upplagor: Stockholm : Fröléen, 1912
 • Beck, Wilhelm
 • Naturkrafterna och deras användning : elektriciteten och dess tekniska tillämpningar / auktoriserad översättning av O. H. Dumrath. – Stockholm : Nordiska bokförlaget, 1910
 • Originaltitel: Die Elektrizität und ihre Technik
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1899
 • Nya upplagor: Stockholm : Nordiska bokförlaget, 1912, 1913
 • Wallace, Alfred Russel
 • Frenologins försummande / öfversättning från engelskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Normans förlag, 1910
 • Originalspråk: Engelska
 • Särtryck ur: Underverkens århundrade, Stockholm : Normans förlag, 1898

 • Ostwald, Wilhelm
 • Uppfinnare och upptäckare / översättning från tyskan af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1911
 • Originalspråk: Tyska
 • Balzac, Honoré de
 • Två unga hustrurs menoarer / översatt från franskan av Oscar Heinrich Dumrath. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1915. – (Böcker, Berömda ; 50)
 • Originaltitel: Memoires de deux jeunes mariées
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1841-42
 • Maupassant, Guy de
 • Kvinnogunst : parisisk sederoman / översättning av O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Björck & Börjesson, 1915. – (Berömda Böcker ; 54/55)
 • Originaltitel: Bel-Ami
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1885
 • Ellis, Edward Sylvester
 • Ljudlösa steg : berättelse från gränsen / översatt från engelskan av O. H. D (Oscar Dumrath). – Stockholm : B. Wahlström, 1915. – (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 6)
 • Originaltitel: Shod with silence
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1896
 • Nya upplagor: Stockholm : B. Wahlström, 1938, 1945, 1952, 1963
 • Barras, Paul
 • Från franska revolutionens och direktoriets tid : ur ledamoten av direktoriet Paul Barras' memoarer / efter den av George Duruy utgivna franska upplagan av O. H. Dumrath. – Stockholm : Fröléen, 1916
 • Originaltitel: Mémoires
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1895-96
 • Balzac, Honoré de
 • Äktenskapets fysiologi eller eklektiskt filosofiska betraktelser över lyckan och olyckan i äktenskapet / översatt från franskan av O.H.D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Björck & Börjesson, 1916
 • Originaltitel: La Physiologie du mariage
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1829
 • Balzac, Honoré de
 • En dunkel historia : polisroman från Napoleons tid / översatt av O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Björck & Börjesson, 1916. – (Berömda Böcker ; 58)
 • Originaltitel: Une ténébreuse affaire
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1841
 • Pasquier, Étienne-Denis
 • En polisprefekt under Napoléon I : ur hertigens av Pasquier memoarer / översättning från franskan av O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1916
 • Originaltitel: Histoire de mon temps
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1893-95
 • Balzac, Honoré de
 • Gobseck, en parisisk procentare ; Överste Chabert, hjälten från Eylau : tvänne berättelser / översättning från franskan jämte en levnadsteckning av Honoré de Balzac av O. H. Dumrath. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1917. – (Berömda böcker ; 66)
 • Originaltitel: Gobseck ; Le Colonel Chabert
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1830, 1844
 • Scott, Walter
 • Ivanhoe / översatt från engelskan av O. H. Dumrath. – Stockholm : Premie-bibliotekets förlag, 1917
 • Originaltitel: Ivanhoe
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1819
 • Flammarion, Camille
 • Världsalltet : fantasi och verklighet / översättning i sammandrag av O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Björck & Börjesson, 1917. – (Berömda böcker ; 69-70)
 • Originaltitel: Les mondes imaginaires et les mondes réels
 • Originalspråk: Franska
 • Varianttitel: Fantasi och verklighet
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1864
 • Nya upplagor: Bromma : Fakta & fantasi, 1982
 • Friedrich, Johann Konrad
 • Fyrtio år av en avlidens levnad : en tysk Casanovas äventyr i fransk och preussisk krigstjänst under napoleonstiden / i sammandrag öfversatt af O.H.D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1918
 • Originaltitel: Vierzig Jahre aus dem Leben eines Toten : hinterlassene Papiere eines französisch-preußischen Offiziers
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1848-49
 • Balzac, Honoré de
 • Kusin Bette : roman / översättning av O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Björck & Börjesson, 1923. – (Berömda Böcker ; 94)
 • Originaltitel: La cousine Bette
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1846-47

Bidrag

 • Cherbuliez, Victor
 • Sylvain Berjacs dagbok / öfversättning O H D (Oscar Dumrath)
 • Ingår i: Aftonbladet. – 18/3 - 21/5 1887
 • Originalspråk: Franska
 • Theuriet, André
 • Barnens paradis / öfversättning O H D (Oscar Dumrath)
 • Ingår i: Aftonbladet. – 14/4 - 7/6 1887
 • Originalspråk: Franska
 • Krestovskij, V. (pseud. för Nadežda Dmitrievna Chvoščinskaja Zajončkovskaja)
 • Fru Ridnjeff / öfversättning O H D (Oscar Dumrath)
 • Ingår i: Aftonbladet. – 14/9 - 4/10 1887
 • Originaltitel: Ridneva
 • Originalspråk: Ryska
 • Gray, Maxwell (pseud. för Mary Gleed Tuttiett)
 • Domprostens hemlighet / öfversättning O H D (Oscar Dumrath)
 • Ingår i: Aftonbladet. – 13/10 - 31/12 1887
 • Originaltitel: The Silence of Dean Maitland
 • Originalspråk: Engelska