Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Ulrika von Strussenfelt

Urval

Språkurval

Alla

Om Ulrika von Strussenfelt

 • Lindström, Erik
 • Walter Scott och den historiska romanen och novellen i Sverige intill 1850 / Erik Lindström. – Göteborg : Wettergren & Kerber, 1925
 • Ridderstad, Stina
 • Ett pennskaft från förra århundradet : Ulrika Sophia von Strussenfelt. – Lund : Gleerup, 1944
 • Oscarsson, Ingemar
 • "Fortsättning följer" : följetong och fortsättningsroman i dagspressen till ca 1850 / Ingemar Oscarsson. – Lund : LiberLäromedel, 1980. – (Litteratur, teater, film Press & litteratur)
 • Furuland, Gunnel
 • Romanen som vardagsvara : förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier. – Stockholm : LaGun, 2007. – (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala)
 • Johansson, Stefan
 • Ulrika (Ulla) Sophia von Strussenfelt
 • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – 33 (2007-2011), s. 754-758
 • Innehåll:

  Se fulltext

Översättningar i bokform

 • Méry, Joseph
 • André Chénier / öfversättning af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Beijer, 1853. – (Nytt kabinettsbibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ; 4(1853): 14-19)
 • Originaltitel: André Chénier
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1850
 • Ej i Libris, se: KB:s gamla kortkatalog "Plåten"   -    Svenskt boklexikon åren 1830-1865, senare delen, s. 46

 • Féval, Paul
 • Parvernyerne : roman / öfversättning från franskan af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Beijer, 1853. – (Nytt kabinettsbibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ; 4(1853): 25-29)
 • Originalspråk: Franska
 • Ej i Libris, se: KB:s gamla kortkatalog "Plåten"   -    Svenskt boklexikon åren 1830-1865, förra delen, s. 349

 • Sand, George
 • Slotter Mont-Revêche : roman / öfversättning från franskan af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Beijer, 1853. – (Nytt kabinettsbibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ;4(1853): 19-24)
 • Originaltitel: Mont-Revêche
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1852
 • Ej i Libris, se: KB:s gamla kortkatalog "Plåten"   -    Svenskt boklexikon åren 1830-1865, senare delen, s. 391

 • Ainsworth, William Harrison
 • Stjernkammaren : historisk roman / öfversättning från engelskan af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Ridderstad, 1854. – (Nytt kabinetts-bibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ; 5(1854): 22-29)
 • Originaltitel: The Star-Chamber
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1854
 • Se även KB:s gamla kortkatalog "Plåten"    -  Svenskt boklexikon åren 1830-1865, förra delen, s. 14

 • Brontë, Charlotte
 • Villette : roman / af Currer Bell ; öfversättning från engelskan af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Ridderstad, 1854. – (Nytt kabinetts-bibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ; 5(1854): 12-21)
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1853
 • Se även KB:s gamla kortkatalog "Plåten"   -   Svenskt boklexikon åren 1830-1865, förra delen, s. 70 (under Bell, Currer)

 • Véron, Louis Désiré
 • En pariser - borgares memoirer : del I-VI / öfversättning af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Ridderstad, 1855-1856. – (Historiskt Memoire-bibliothek ; 1: 5-26)
 • Originaltitel: Mémoires d'un bourgeois de Paris
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1855
 • Ainsworth, William Harrison
 • Dunmow's lands-sed eller priset för äkta kärlek och trohet : en berättelse ur hemlifvet i England / öfversättning af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Beijer, 1855. – (Nytt kabinettsbibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ; 6(1855): 11-16)
 • Originalspråk: Engelska
 • Ej i Libris, se: KB:s gamla kortkatalog "Plåten"   -    Svenskt boklexikon åren 1830-1865, förra delen, s. 14

 • Brontë, Charlotte
 • Professoren / öfversättning från engelskan af Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : Ridderstad, 1858. – (Nytt kabinetts-bibliothek af blandad svensk och utländsk romanlitteratur ; 8(1857): 19-23)
 • Originaltitel: The professor
 • Originalspråk: Engelska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1847
 • Se även: KB:s gamla kortkatalog "Plåten"   -   Svenskt boklexikon åren 1830-1865, förra delen, s. 70 (se under Bell, Currer)

Bidrag

 • Stowe, Harriet Beecher
 • Thé-Rosen / öfversättning Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : C. F. Ridderstad, 1853
 • Ingår i: Ax-plockerskan. – s. 39-46
 • Originalspråk: Engelska
 • Drobitsch, Theodor
 • Mademoiselle Georgi : rococobild / öfversättning Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : C. F. Ridderstad, 1853
 • Ingår i: Ax-plockerskan. – s. 60-69
 • Originalspråk: Tyska
 • Dickens, Charles
 • Lilla Marias trolofning / öfversättning Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : C. F. Ridderstad, 1853
 • Ingår i: Ax-plockerskan. – s. 70-78
 • Originalspråk: Engelska
 • ur Charles Dickens tidskrift Household Words

 • Anonym
 • Maria / öfversättning Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : C. F. Ridderstad, 1853
 • Ingår i: Ax-plockerskan. – s. 79-185
 • Originalspråk: Franska
 • Anonym
 • En olycksfogel : humoristisk skizz / öfversättning Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : C. F. Ridderstad, 1853
 • Ingår i: Ax-plockerskan. – s. 3-18
 • Originalspråk: Tyska
 • Anonym
 • Mina anförvandter : ur en Misantrops efterlemnade papper / öfversättning Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : C. F. Ridderstad, 1853
 • Ingår i: Ax-plockerskan. – s. 19-38
 • Originalspråk: Tyska
 • Drobitsch, Theodor
 • John Griffie : novell / öfversättning Ulrika von Strussenfelt. – Linköping : C. F. Ridderstad, 1853
 • Ingår i: Ax-plockerskan. – s. 47-59
 • Originalspråk: Tyska
 • Anonym
 • Den första orangebuketten / öfversättning från franskan Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1853: 57
 • Originalspråk: Franska
 • Saint-Félix, Jules de
 • Malvina Marignan / öfversättning från fransyskan Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1853: 58-79
 • Originaltitel: Mademoiselle de Marignan
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1836
 • Anonym
 • Ett förfeladt mästerskott / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1853: 80-81
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1836
 • Innehåll:

  I. Lyckobarnet ; II. Hvad han inte kunde ; III. Kathinka ; IV. Upptäckten ; V. Deraf ingen framfång ; VI. Ett beslut ; VII. En halsstarrig fader ; VIII. Ett förfeladt mästerskott

 • Gonzalès, Emmanuel
 • Den hämnade maken / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1853: 83 - 1854: 19
 • Originaltitel: Le Vengeur du mari
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
 • Michiels, Alfred
 • Negrerna i Afrika / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1854: 44-50
 • Originaltitel: Le Capitaine Firmin, ou la Vie des nègres en Afrique
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
 • Dickens, Charles
 • Erik Walderthon / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1858: 26-43
 • Originalspråk: Engelska
 • Dickens, Charles
 • Min blinda syster / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1858: 69-72
 • Originalspråk: Engelska
 • Dickens, Charles
 • Salome och jag / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1858: 75-87
 • Originalspråk: Engelska
 • Anonym
 • Bad- och spelorten Homburgs mysterier / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1858: 96-100
 • Originalspråk: Tyska
 • Schreiber, Aloys
 • Kejsar Fredrik I och Gela / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1859: 1
 • Originalspråk: Tyska
 • Dickens, Charles
 • Min lilla skyddsling / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1859: 37-48
 • Originalspråk: Engelska
 • Dickens, Charles
 • Herr och fru Perrin / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1859: 11-17
 • Originalspråk: Engelska
 • Des Essarts, Alfred
 • Adrian Brauwer / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1859: 18-32
 • Originalspråk: Franska
 • Sand, George
 • Den yngsta systern / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1859: 20-21
 • Originalspråk: Franska
 • Sandeau, Jules
 • Slotter Montsabrey / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1860: 25-39
 • Originaltitel: Le château de Montsabrey
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1858
 • Bernard, Charles de
 • Den gula törnrosen / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1860: 60-70
 • Originalspråk: Franska
 • Dumas, Alexandre d.ä.
 • Jane / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1861: 1-14
 • Originaltitel: Jane
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1859
 • Fullerton, Georgiana
 • Rosa Le Blanc / öfversättning från fransyskan Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1861: 16-47
 • Originaltitel: Rose Leblanc
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1861
 • Hottot, Alfred
 • Héléne / öfversättning från fransyskan Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1861: 61-77
 • Originalspråk: Franska
 • Dickens, Charles
 • Gode Toms Guldmark / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1862: 5-49
 • Originalspråk: Engelska
 • Miss Mullogh
 • Doktorns familj / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1863: 3-5
 • Originalspråk: Engelska
 • Sandeau, Jules
 • Olivier / öfversättning från franskan Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1864: 20-26
 • Originaltitel: Olivier
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1854
 • Schirmer, Adolf
 • Ett drama i luften / öfversättning från tyskan Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1864: 79-85
 • Originalspråk: Tyska
 • Anonym
 • Det hemlighetsfulla slottet i Vendôme / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1866: 99-103
 • Originalspråk: Franska
 • Brot, Alphonse
 • Konungens kusin : novell / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1869: 35-71
 • Originaltitel: La Cousine du roi
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1866
 • Ludig, J.
 • De blå glasögonen : novell / öfversättning Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1869: 99-105
 • Originalspråk: Tyska
 • Anonym
 • Rachel / öfversättning från franskan Ulrika von Strussenfelt
 • Ingår i: Östgöta Correspondenten. – 1870: 82 - 1871: 27
 • Originalspråk: Franska