Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Verk av Edström, Olle

Urval

  • Edström, Olle
  • Schlager i Sverige 1910-1940. – Göteborg : Musikvetenskap, 1989. – (Skrifter från Musikvetenskap, Göteborgs universitet ; 21)

Mer information

Verket referens till