Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Upplandslagens stadfästelseakt och den svenska översättningshistoriens början

Urval

Språkurval

Alla

Referenser

 • Jus vetus Uplandicum, quod Birgerus Magni filius, Svionum Gothorumque rex, a:o Chr. MCCXCV / Recognovit, et e Svionico in Latinum transtvlit Johannes Loccenius; notis ... illustravit Carolus Lundius, ac edidit Olavus Rudbeckius. – Upsalis, 1700
 • Originalspråk: Svenska
 • Med parallelltext på latin och svenska (Upplandslagen.Latin & fornsvenska)

Mer information

 • Corpus iuris sueo-gotorum antiqui ; Samling af Sweriges gamla lagar / utgifven af C.J. Schlyter. – Stockholm : hos P. A. Norstedt & Söner, 1834
 • Språk i texten: Fornsvenska, svenska & latin

Mer information

 • Corpus iuris canonici : P. 2, Decretalium collectiones. – Lipsiae : ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1881

Mer information

 • Upplandslagen : handupplaga / utgiven av O. F. Hultman. – Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1916. – (Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 127)

Mer information

 • Henning, Sam
 • Upplandslagens redigering och dess handskrifter
 • Ingår i: Arkiv för nordisk filologi. – 1932: 48, s. 121–155
 • Kumlien, Kjell
 • Svenskarna vid utländska universitet under medeltiden. – Uppsala : Almqvist & Wiksell, 1942
 • Ingår i: Historiska studier tillägnade Sven Tunberg den 1 februari 1942. – s. 143-169
 • Ståhle, Carl Ivar
 • Några frågor rörande den första utgåvan av Upplandslagen och dess förlaga
 • Ingår i: Arkiv för nordisk filologi. – 1954: 69, s. 91–143
 • Liedgren, Jan
 • Bevarade och föreskrivna typer av svenska urkunder från 1300-talets mitt. – Stockholm : Norstedt, 1956. – (Samlingar och studier / utgivna av Svenskt arkivsamfund ; 1)
 • Ingår i: Archivistica et mediævistica Ernesto Nygren oblata. – s. 248–279
 • Ståhle, Carl Ivar
 • Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagspråk. – Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1958. – (Stockholm studies in Scandinavian philology ; N.S., 2)
 • Gagnér, Sten
 • Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung. – Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1960. – (Studia iuridica Upsaliensia ; 1)

Mer information

 • Ståhle, Carl Ivar
 • Medeltidens profana litteratur. – Stockholm : Natur och kultur, 1967
 • Ingår i: Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 1. Forntiden. Medeltidsen. Vasatiden. – s. 37–124
 • Wessén, Elias
 • Svenskt lagspråk. – Lund : Gleerup, 1968. – (Skrifter / utgivna av Modersmålslärarnas förening ; 101)
 • Lindroth, Sten
 • Svensk lärdomshistoria : 1, Medeltiden. Reformationstiden. – Stockholm : Norstedt, 1975
 • Olsson, Henrik A.
 • Upplandslagens stadfästelsebrev : dess ideologiska hemvist
 • Ingår i: Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria. – 1975–1976, s. 236–255
 • Foote, Peter
 • Oral and literary tradition in early Scandinavian law : aspercts of a problem. – Odense : Odense U.P., 1977
 • Ingår i: Oral tradition, literary tradition : a symposium. – s. 47-55

Mer information

 • Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar : Ser. 1, Östgötalagen och Upplandslagen / av Åke Holmbäck och Elias Wessén. – Stockholm : AWE/Geber, 1979

Mer information

 • Peterson, Claes
 • 1734 års lag – en medeltida lagbok eller en upplysningskodifikation? : till frågan om synen på lagänding i det förliberala samhället. – Stockholm : Historiska institutionen Stockholm universitet, 1985
 • Ingår i: Studier i äldre historia : tillägnade Herman Schück 5/4 1985. – s. 273-299
 • Utterström, Gudrun
 • Schwedische Provinzrechte : Ideologie und Interpretation. – Tübingen : Niemeyer, 1987
 • Ingår i: Sprachkontakt in der Hanse. Aspekte des Sprachausgleichs im Ostsee- und Nordseeraum. – s. 231-241
 • Sjöholm, Elsa
 • Sveriges medeltidslagar : europeisk rättstradition i politisk omvandling. – Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning : Nordiska bokh. [distributör], 1988. – (Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1, Rättshistoriskt bibliotek ; 41)
 • Widmark, Gun
 • Det språk som blev vårt : ursprung och utveckling i svenskan : urtid, runtid, riddartid. – Uppsala : Gustav Adolfs akademi, 2001. – (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi ; 76)