Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Originalspråk

Fornisländska

Afrikaans

Arabiska

Armeniska

Assamese

Bengali

Bosniska

Bulgariska

Danska

Engelska