Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Ellinor Melander

Ellinor Melander har varit arkivarie vid Riksarkivet och forskar i svensk presshistoria, särskilt om kvinnliga journalister.

Artiklar