Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Stefan Mählqvist

Stefan Mählqvist, docent i litteraturvetenskap, universitetslektor vid Uppsala universitet fram till 2010. Barnboksforskare, författare och översättare. Boktipset i TV 1976–88.