Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Två skådespel: Mor Courage ; Den kaukasiska kritcirkeln

  • Brecht, Bertolt
  • Två skådespel : Mor Courage ; Den kaukasiska kritcirkeln / översättning av Brita och Johannes Edfelt. – Stockholm : LT, 1955
  • Originaltitel: Mutter Courage und ihre Kinder ; Der kaukasische Kreidekreis
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1938
  • Nya upplagor: Stockholm : LT, 1965, 1968, 1975 ; Stockholm : Natur och kultur, 1991, 1997 (samtliga nyutgåvor med titel: Mor Courage ; Den kaukasiska kritcirkeln)
  • De tyska originalen skrivna 1938-1939 resp. 1944-1945