Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Två översättare

  • Edfelt, Johannes
  • Två översättare
  • Ingår i: Ord och Bild. – 40 (1931), s. 505-509
  • Recension av en rad översättningar av Hjalmar Gullberg och Ivar Harrie