Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sture Paddensköld

  • Hanna, William
  • Sture Paddensköld / svensk text Erna och Gösta Knutsson. – Stockholm : Folket i bild, 1963. – (FIB:s gyllene böcker ; 209)
  • Originaltitel: Touché Turtle
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1962