Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Tommy på camping

  • Saxon, Gladys
  • Tommy på camping / svensk text Erna och Gösta Knutsson. – Stockholm : Folket i bild, 1963. – (FIB:s gyllene böcker ; 203)
  • Originaltitel: Tommy's camping adventure
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1962