Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Nero: tragedi i fem akter

  • Boito, Arrigo (pseud. Tobia Gorrio)
  • Nero : tragedi i fem akter / översättning från italienskan av Ane Randel. – Stockholm : Fritzes, 1926
  • Originaltitel: Nerone
  • Originalspråk: Italienska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1901