Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Berömda renässanskonstnärers liv

  • Vasari, Giorgio
  • Berömda renässanskonstnärers liv / översättning från italienskan av Ane Randel. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1930
  • Originaltitel: Le vite de' piú eccelenti architetti, pittori e scultori italiani
  • Originalspråk: Italienska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1550
  • Nya upplagor: Göteborg : Pontes, 1984