Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Gösta L A Knutsson

  • Hornwall, Gert
  • Gösta L A Knutsson
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 21 (1975-1977), s. 392-396
  • Innehåll:

    Se fulltext