Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Cha-no-yu: japanernas teceremoni

  • Trotzig, Ida
  • Cha-no-yu : japanernas teceremoni / med förord af Sven Hedin. – Stockholm, 1911. – (Populära etnologiska skrifter)
  • Nya upplagor: Stockholm : Etnografiska museet, 1985 ; Stockholm : Folkens museum - etnografiska, 1994