Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lofsång ...

  • Medici, Lorenzo de'
  • Lofsång ... / översättning Ane Randel. – Stockholm : [s.n.], 1938
  • Ingår i: Efterklanger från främmande lyror. – s. 43-117
  • Originalspråk: Italienska
  • Innehåll:

    ... Karnevalslåtar I-XX: I. Confortinerna ; II. Parfymerna ; III. Gorånen ; IV. Ympningsmästarne ; V. Civetten ; VI. Bondhustrurna ; VII. Bacchi och Ariadnes triumf ; VIII. De sju planeterna ; IX. Syrsorna ; X. Ögonen, som titta bakåt ; XI. Bagarne ; XII. Eremiterna ; XIII. Guldtrådspinnerskorna ; XIV. Stackarne som tigga om barmhärtighet ; XV. De unga hustrurna och de gifta gubbarne ; XVI. Skamakarne ; XVII. Mulåsnedrifvaren ; XVIII. Oljedragarne ; XIX. Hemlighusrensarne ; XX. Månglerskorna Ambra

  • Bacchi och Ariadnes triumf även i: Ord och bild 52(1943), s. 82  -  Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 194-195