Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kyrkogården vid hafvet

  • Valéry, Paul
  • Kyrkogården vid hafvet / översättning Ane Randel
  • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 20/1 1924, s. 23
  • Originalspråk: Franska
  • Varianttitel: Kyrkogården vid havet
  • Även i: Efterklanger från främmande lyror, Stockholm, 1938, s. 279-285  -   Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 521-525