Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mitt oidipuskomplex och andra berättelser

  • O’Connor, Frank
  • Mitt oidipuskomplex och andra berättelser / översättning av Brita Edfelt. – Stockholm : Tiden, 1965. – (Tidens engelska klassiker ; 14)
  • Originalspråk: Engelska
  • Innehåll:

    Mitt oidiupuskomplex (My Oedipus Complex, 1952) ; Idealisten (The Idealist) ; Världsmannen (The Man of the World) ; Den första bikten (First confession, 1951) ; Medlidande (Pity) ; Bortbytingen (The Duke's children) ; Dagdrömmar (Daydreams) ; Judas (Judas) ; Privat egendom (Private property) ; Lagens majestät ; (The Majesty of the Law) ; Fisk på fredagarna (Fish for Friday)