Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mignon: ”Stresa-novell”

  • Hauptmann, Gerhart
  • Mignon : ”Stresa-novell” / översättning av Brita Edfelt. – Stockholm : Tiden, 1965. – (Tidens tyska klassiker)
  • Originaltitel: Mignon
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1947