Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Blynatten

  • Jahnn, Hans Henny
  • Blynatten / översättning av Brita Edfelt. – Stockholm : Tiden, 1968. – (Tidens tyska klassiker)
  • Originaltitel: Die Nacht aus Blei
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1956