Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Vågorna på Balatonsjön och andra berättelser

  • Lenz, Siegfried
  • Vågorna på Balatonsjön och andra berättelser / i översättning av Brita Edfelt. – Stockholm : PAN/Norstedt, 1977
  • Originalspråk: Tyska
  • Innehåll:

    Löparen ; Floden kommer punktligt ; En vän till regeringen (Ein Freund der Regierung, 1959) ; Hyenornas älsklingsrätt ; Havets lynnen ; Självuppgivelsen ; Sexårsdagen ; Hennes syster ; Examen ; Ett gränsfall ; Som hos Gogol (Wie bei Gogol, 1973) ; Aderton diabilder ; Vågorna på Balatonsjön ; Fantasin