Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om teater

  • Brecht, Bertolt
  • Om teater / översättning Brita Edfelt. – Stockholm : PAN/Norstedt, 1975
  • Originaltitel: Schriften zum Theater (urval)
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1957
  • Innehåll:

    Ur en dramaturgi ; Om konst och socialism ; Scen utan understöd ; Om kvalifikationen att vara åskådare ; Hur ska man spela klassikerna idag?  ; Företal till "Macbeth" ; Jiu-Jitsu (= den lätta, den glada konsten) ; Borde vi inte likvidera estetiken? ; Betraktelse över den episka teaterns svårigheter ; Samtal om skådespelarkonst ; Sociologins plats i den borgerliga teatern ; Anteckningar om den dialektiska dramatiken ; Öppet brev om den tyska revolutionära dramatiken ; Kritik av inlevelsen ; Om rationell och emotionell ståndpunkt ; Teser om inlevelsens uppgifter inom teaterns konstarter ; Om användbart definierade sitluationer i dramatiken ; Realistisk teater och illusion ; Händelserna bakom händelserna ; Konsten att visa världen sådan att den kan behärskas ; Förströelseteater eller undervisningsteater ; Liten lista på de mest omtyckta, mest utbredda och banala missförstånden beträffande den episka teatern ; Kausaliteten i den anti-aristoteliska dramatiken ; Om experimentell teater ; Anteckningar om Shakespeare ; Shakespeare på den episka teatern ; Helgerånen helgar ; Kort beskrivning av en ny teknik för skådespelarkonsten som framfallar fjärmningseffekt ; Anteckningar om fjärmningseffekter ; Episk teater, fjärming ; Är den kritiska hållningen en okonstnärlig hålllning? ; Anteckningar om Stanislavskijsystemet ; Uppbyggandet av rollen ; Om Gestus (1) ; Ur ett brev till en skådespelare ; Om Gestus (2) ; Den folklige skådespelaren Ernst Busch ; Stanislavskijstudier ; Schema över den pågående förskjutningen från dramatisk till episk teater