Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Att vara översättare

  • Edfelt, Brita
  • Att vara översättare
  • Ingår i: Studiekamraten. – 65 (1983): 6, s. 9-11