Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Dikter

  • Mistral, Gabriela
  • Dikter / i tolkning av Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1945
  • Originalspråk: Spanska
  • Nya upplagor: Stockholm : Norstedt, 1946
  • Innehåll:

    Ballad (Balada) ; Våra dödas ben och knotor (Los huesos de los muertos) ; Till judafolket (Al pueblo hebreo) ; Sorgsen gud (El Dios Triste) ; Sången om en son (Poema del hijo) ; Det ensamma barnet (El niño solo) ; Glänsande ring (El corro luminoso) ; Vaggsång (Meciendo) ; Adjö ( Adiós) ; Bägaren (La copa) ; Bikt (Confesión) ; Att dricka (Beber) ; Dikter på prosa: Mödrarnas sånger (Poemas de las madres) ; Han har kysst mig ; Hur ska han bli? ; Vetande ; Ljuvligheten ; Systern ; Bönen ; Sensistiva ; Den eviga smärtan ; För hans skull ; Ro ; Små vita plagg ; Bild av jorden ; Till mannen ; Min mor ; Berätta mig, mor ; Den heliga lagen ; Den djupt bedrövade moderns sånger (Poemas de la madre más triste) ; Utkastad ; Varför kom du? ; Konsten (El arte): Skönheten ; Sången ; Drömmen ; Konstnärens tio budord

  • Urval ur diktsamlingarna: Desolación ; Ternura ; Tala