Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Spleen i Paris eller Baudelaires drömmar: dramatiskt montage ur Charles Baudelaires Små prosadikter

  • Baudelaire, Charles
  • Spleen i Paris eller Baudelaires drömmar : dramatiskt montage ur Charles Baudelaires Små prosadikter / i översättning och lätt bearbetning, samt prolog, av Lars Bäckström. – Uppsala : FTV, 1981
  • Originalspråk: Franska