Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Tårar och konst: dikter

  • Goran
  • Tårar och konst : dikter / översättning Lars Bäckström. – Spånga : Azad, 1986
  • Originalspråk: Kurdiska
  • Innehåll:

    ur Paradis och minne (1950): Kvinnan ; Älskarens visa ; Kvinnan och skönheten ; Önskan ; En namnlös skönhet ; ur Tårar och konst (1950): Klagosången över Gulale ; Till näktergalen ; Till en stor man som älskar poesi ; Dervischen Abdulla ; Dikt om mitt hjärta ; ur Natur och ande (1978): Dyster klockklang ; Höst ; En vårnatt ; O Sirius ; Sagan om en stjärna ; Ve, o tusen gånger ve! ; Den sista blicken ; I fängelse ; Postuma dikter 1980: Ejdehaks fängelse ; Barnets vagga

  • Den sista blicken även i: Lars Bäckström: Självporträtt och andra dikter, Stockholm : Carlsson, 1992, s. 38-49  -  Dervischen Abdulla även i: Halva världens litteratur 1995: 4, s. 19