Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Tystnad efter Halalas död ...

  • Shakely, Ferhad
  • Tystnad efter Halalas död ... / översättning Lars Bäckström. – Spånga : Apec, 1998
  • Ingår i: Ferhad Shakely: En pärla i drömmens grumliga damm. – s. 15-16, 29-33, 39-41, 48, 56-62, 67, 70-73
  • Originalspråk: Kurdiska
  • Innehåll:

    ... När en stjärna faller (s. 29-33) ; Så varför kommer du (s. 39-40) ; Tårpil (s. 41) ; Jag ropar ut (s. 48) ; Ett himmelskt vattendrag (s. 56) ; Min vrede (s. 57-58) ; Skilsmässa (s. 59) ; Rop (s. 60-61) ; Ett väldigt moln (s. 62) ; Bön (s. 62) ; På den tiden du var himmel (s. 67) ; Hemlängtan (s. 70-73)

  • Ett väldigt moln även i: Flykten valde oss, Stockholm : En bok för alla, 1999, s. 156