Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Finns det någon därute?

  • Agha, Wazir
  • Finns det någon därute? / översättning från författarens engelska av Lars Bäckström. – Sollentuna : Vudya Kitaban, 2001
  • Originalspråk: Engelska