Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

De utländska romanförfattarnas svenska översättare

  • signaturen Y-e H-H
  • De utländska romanförfattarnas svenska översättare
  • Ingår i: Svenska Dagbladet. – julbilaga 2/12 1925