Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Medmänniskor

  • Duun, Olav
  • Medmänniskor / översättning från norskt landsmål av Thorsten W. Törngren. – Stockholm : Norstedt, 1931
  • Originaltitel: Medmenneske
  • Originalspråk: Norska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1929
  • Nya upplagor: Stockholm : Folket i bild, 1956