Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Från barnaåren: ur Uggi Greipssons anteckningar

  • Gunnar Gunnarsson
  • Från barnaåren : ur Uggi Greipssons anteckningar / översättning från danskan av Thorsten W. Törngren. – Stockholm : Norstedt, 1924
  • Originaltitel: Leg med straa
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1923