Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Siv, livet och jag

  • Kåre, P. (pseud. för Nini Roll Anker)
  • Siv, livet och jag / översättning från norskan av Thorsten W. Törngren. – Stockholm : Geber, 1927
  • Originaltitel: Liv, livet og jeg
  • Originalspråk: Norska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1927