Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Publicisten Ivar Harrie: ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960

  • Holt, Kristoffer
  • Publicisten Ivar Harrie : ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960 / Kristoffer Holt. – Stockholm : Carlsson, 2008. – (Linköping studies in arts and science ; 413)