Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lille hertigen: opera-comique i 3 akter

  • Meilhac, Henri & Halévy, Ludovic
  • Lille hertigen : opera-comique i 3 akter / öfversatt af Ernst Wallmark och Axel Bosin ; musiken af Charles Lecocq. – Stockholm : Bonnier, 1878. – (Opera-repertoire ; 78)
  • Originaltitel: Le petit duc
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
  • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2101